Ved hjælp af Projektmatch har praksis mulighed for at få belyst en aktuel problemstilling ved at udbyde et projektforslag til studerende. På samme måde har studerende mulighed for at foreslå et projekt, som praksis har mulighed for at deltage i. Projektforslaget kan både være mono- og tværprofessionelt.

Projekterne ligger indenfor uddannelserne til følgende professioner: Administrationsbachelor, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæring og sundhed, bioanalytiker og jordemoder.

Få opdateringer om nye bachelorprojekter på Projektmatch.dk