Ved hjælp af Projektmatch har praksis mulighed for at få belyst en aktuel problemstilling ved at udbyde et projektforslag til studerende. På samme måde har studerende mulighed for at foreslå et projekt, som praksis har mulighed for at deltage i. Projektforslaget kan både være mono- og tværprofessionelt.

Der kan oprettes projekter til følgende uddannelser: 

  • Sygeplejerske
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Ernæring og sundhed
  • Bioanalytiker
  • Jordemoder
  • Administrationsbachelor
  • Socialrådgiver
  • Pædagog (Aabenraa)

Få opdateringer om nye bachelorprojekter på Projektmatch.dk