Ernæring og sundhed

Her kan du se, hvilke projekter vi har til uddannelsen Ernæring og sundhed.

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen:
Molekylærbiologi er et betydningsfuldt og voksende speciale i hastig udvikling, som vi derfor finder interessant. Gruppen vil på semester 7 have en unik tilgang til emnet, eftersom alle har erfaring i specialet ift afprøvning af nye teknikker også internationalt.

Beskrivelse: Anja Sandfeld Pedersen/S4/SVS Molekylærbiologi & S7 Udlandspraktik Molekylærbiologi
Julie Holm Sørensen/S7/Udlandspraktik Molekylærbiologi
Mette Daugaard Højbjerg Jensen/S7 Udlandspraktik Molekylærbiologi

Metode: Vi ønsker, at afprøve teknikker til diagnosticering af forskellige sygdomme ved brug af molekylærbiologiske metoder.

Tidshorisont:

Henvendelse: Anja Sandfeld Pedersen/3016157@ucsyd.dk ; Julie Holm Sørensen/3016120@ucsyd.dk ; Mette Daugaard Højbjerg Jensen/ 3016056@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/09/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har begge været på praktik på Biokemisk afdeling, og kunne i den forbindelse godt tænke os at fordybe os indenfor specialet og skrive vores afsluttende opgave her. Da det er det største speciale indenfor bioanalytikerfaget tænker vi at der er rigtig gode og spændende emner, man kan beskæftige sig med og dermed bidrage til vores fag.

Beskrivelse: Gülcan Köylüoglu/S4/SVS
Melek Ünlü/S4/SLB

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Gülcan Köylüoglu/ 3012269@ucsyd.dk Melek Ünlü/ 3016103@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi syntes begge mikrobiologi er spændende og vi er begge interesserede i at få job mikrobiologisk afdeling. Derfor vil vi gerne skrive vores bachelor i mikrobiologi.
Maria Louise har i sin 3. semester praktik arbejdet i modtagelsen, urin aflæsningen, og bloddyrkningen på SVS Esbjerg.
Tenna har været på mikrobiologisk SLB Vejle i sin 1. semester praktik og har viden fra undervisningen på UCSyd.

Beskrivelse: Maria Louise/3S/SVS KMA
Tenna/1S

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Tenna Johanne/3012489@ucsyd.dk/Maria Louise/3010848@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/09/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har begge været på klinisk mikrobiologisk afdeling (SVS) på vores 3. semester. Det har været 3 spændende og lærerige måneder, hvor vi gennemgik en faglig samt personlig udvikling. Vi lærte en hel masse omkring selve specialet og det at være bioanalytiker.
Derfor kunne vi rigtig godt tænke os at fordybe os yderligere indenfor et af de områder (urin - og bloddyrkning) vi allerede har arbejdet med eller andre områder indenfor specialet, som vi under praktikken nåede at snuse lidt til og synes var lige så spændende.
Vi har begge en utrolig interesse for faget og håber derfor at vi får muligheden for at skrive vores afsluttende opgave indenfor mikrobiologi (1. prioritet).

Beskrivelse: Gülcan Köylüoglu/S3/SVS
Melek Ünlü/S3/SVS

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Gülcan Köylüoglu/ 3012269@ucsyd.dk Melek Ünlü/ 3016103@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har valgt klinisk patologi, fordi det er et spændende speciale med mange udviklings muligheder ift. nye metoder og kvalitetsikring.

Beskrivelse: Rebecca Brodersen /S6/ SLB patologi
Christoffer Spiel Køhler /S3/ SVS patologi

Metode: Vi er åbne for hvis der er nogle afdelinger der ønsker, noget specifikt. Men ellers kunne det være interessant at kigge på afkalkning af væv, da det i dag er meget tidskrævende.

Tidshorisont:

Henvendelse: 3016111@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Interessant speciale med mange muligheder, både for at arbejde monofaligt og tværpofessionelt.

Beskrivelse: Christoffer spiel Køhler: S4 + S6 /SLB
Rebecca Broderserne: S3+S4 /SLB

Metode: Vi er åbne overfor et emne hvis afdelingen har noget de ønsker undersøgt. Ellers kunne det være relevant at kigge på betydningen af glasrækkefølgen eller implermentering af nye analysemetoder

Tidshorisont:

Henvendelse: Rebecca Brodersen: 3016125@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/06/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Koagulation/ CS
Hæmatologi/ Sysmex
Syre-base status/ ABL

Beskrivelse: Helene Ejby Laustrup/ S3/ Biokemi
Daniella Bech Meklenborg Geltzer/S3 /Biokemi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene EJby Laustrup / 3016127@ucsyd.dk Daniella Bech Meklenborg Geltzer / 3016110@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/06/2020

Præsentation af arbejdspladsen: PET/CT
GFR

Beskrivelse: Helene Ejby Laustrup/ S6/ Nuklearmedicin
Daniella Bech Meklenborg Geltzer/S6 / Nuklearmedicin

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene EJby Laustrup / 3016127@ucsyd.dk Daniella Bech Meklenborg Geltzer / 3016110@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har alle tre været i praktik i specialet i patologi og har alle en uddybende kendskab indenfor dette felt.

Udskæring, digitalisering, hjælp til diagnosticering, immunfarvninger og cytologi

Beskrivelse: Ditte Lu Hua Clausen/3 semester/SLB
Louise Bonne Due Højbjerg / 4. semester / SLB
Maria Erbs Hjort / 3. semester/ SLB

Metode: Digitalisering, Frys, cytologiske prøver og forsendelse. Det kunne være interessant at undersøge om man kunne, som bioanalytiker kunne hjælpe med diagnosticeringe. (afhjælpe/aflaste patologen, evt. ligesom cyto-bioanalytikeren som må afgive svar på negative prøver, men vi tænkte på at undersøge om det kunne være en ide at gøre for histo-bioanalytiker, så de har mulighed for at også kan give svare på positive/benigne/maligne prøver i let grad.)

Tidshorisont: Ikke relevant

Henvendelse: Ditte Lu Hua Clasuen/3016677@ucsyd.dk; Louise Bonne Due Højbjerg/3010827@ucsyd.dk; Maria Erbs Hjort/3016093@ucsyd.dk

Bemærkninger: Ikke relevant

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har alle tre været i praktik i specialet og har alle en kendskab indenfor dette felt.

Beskrivelse: Ditte Lu Hua Clausen/4 & 6 semester/SLB
Louise Bonne Due Højbjerg / 6. semester / SLB
Maria Erbs Hjort / 6. semester/ SLB

Metode: Vi har tænkt noget inden for hæmatologi eller noget omkring kvalitetsikring af præanalysen

Tidshorisont: Ikke relevant

Henvendelse: Ditte Lu Hua Clausen/3016677@ucsyd.dk; Louise Bonne Due Højbjerg/3010827@ucsyd.dk; Maria Erbs Hjort/3016093@ucsyd.dk

Bemærkninger: Ikke relevant

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: vi vil helst arbejde på laboratoriet enten med kvalitetsikring eller optimering af procedure.

Beskrivelse: Andrea Brusgaard Jørgensen /s6/ SVS biokemi og immunologi
Daniel gemmer Hundsholdt /s6/SVS biokemi og immunologi
Mie Suldrup/ s6/ SVS biokemi

Metode: .

Tidshorisont: .

Henvendelse: Andrea Brusgaard Jørgensen/ 3010860@ucsyd.dk; Daniel gemmer Hundsholdt/ 3010861@ucsyd.dk ; Mie suldrup /3008331@ucsyd.dk

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: vi vil rigtig gerne arbejde indenfor mikrobiologien da vi interasere os rigtig meget for dyrkning, resistens og identifikation af bakterier

vi havde tænkt på om man evt. kunne undersøge hvad forskellen på den bi-plade der bruges i vejle og 5% samt chromagar ori pladerne som bruges i Esbjerg

vi havde også tænkt på om man kunne undersøge og eventuelt optimere procedyren for maldi-tof i forhold til hviklen plade man tager kulturen fra.

vi har endnu ikke lagt os fast på et emne men er åbne for at arbejde med hvad der kan være relavant for afdelingen.

Beskrivelse: Andrea Brusgaard Jørgensen /s4/ SLB mirkobiologi
Daniel hundholt/ S4/ SHS mikrobiologi
Mie Suldrup/ m4 og m 6/7 / SVS mikrobiologi

Metode: vi har endnu ikke valgt et emne

Tidshorisont: .

Henvendelse: Andrea Brusgaard Jørgensen/3010860@ucsyd.dk ;Daniel hundholt / 3010861@ucsyd.dk ; Mie Suldrup/ 3008331@ucsyd.dk;

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Stor interesse for analyseprincipperne bag hhv. type, BAC og forlig samt kvalitetsikring heraf.

Beskrivelse: Linea Faldt Kristensen / S3 & 6 / SHS Blodprøver, biokemi og immunologi & SLB Klinisk immunologi

Metode: Gruppen har overvejet at kikke på kvalitetssikring af præanalyse, analyse og postanalyse.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Linea Faldt Kristensen / 3016078@ucsyd.dk ; Rikke Werner Jørgensen / 3016116@ucsyd.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Stor interesse for patientkontakt, særligt udførelse af præanalyse, da denne skaber grundlag for en høj kvalitet for analysen samt postanalysen.
Mulighed for tværprofessionelt samarbejde i forbindelse med overlapning af arbejdsopgaver.

Beskrivelse: Linea Faldt Kristensen / S3 / SHS Biokemi
Rikke Werner Jørgensen / S3 / SHS Biokemi

Metode: Gruppen har overvejet at sætte fokus på overlapning af tværprofessionelle arbejdsopgaver fx udtrækning af blodprøver hos indlagte patienter.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Linea Faldt Kristensen / 3016078@ucsyd.dk ; Rikke Werner Jørgensen / 3016116@ucsyd.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har alle tre haft et fremragende praktikforløb på en nuklearmedicinsk afdeling. Vi synes det er en god fordeling mellem laboratoriearbejde i radiofarmacien og patientkontakten ved skanningerne. Vi har især fået gavn af den længerevarende patientkontakt, da man får en bedre relation til den enkelte patient. Derudover er det tværprofessionelle aspekt interessant.
Afdelingen indeholder mange spændende elementer, men et projekt inden for PET/CT ville være oplagt. Dog er vi ikke lukkede for andre projekter.

Beskrivelse: Maja Skovgaard Christensen / S4 / SVS NUK
Christina Meincke Lang / S3 / SVS NUK
Amalie Kaae Jensen / S3 / SLB NUK

Metode: Vi kunne se os selv undersøge injektionstiden ved thyreoidescintigrafier, men er meget åbne over for andre projekter også.

Tidshorisont:

Henvendelse: Maja Skovgaard Christensen / 3016135@ucsyd.dk ; Christina Meincke Lang / 3016091@ucsyd.dk ; Amalie Kaae Jensen / 3016109@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Nogle gruppemedlemmer har været på en blandet biokemisk/immunologisk afdeling. Det har været indenfor nogle specialområder i immunologien, som beskæftiger sig med specialanalyser. Derfor ønsker vi en bredere synsvinkel på det immunologiske speciale. Grundet den store interesse for patientkontakt synes vi, at det kunne være spændende af beskæftige os med blodbanken og tilhørende analyser i et projekt.

Beskrivelse: Maja Skovgaard Christensen / har ikke fagkrav /
Christina Miencke Lang / S4 / SLB Immunologi/biokemi
Amalie Kaae Jensen / S4 / SLB Immunologi/biokemi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Maja Skovgaard Christensen / 3016135@ucsyd.dk ; Christina Meincke Lang / 3016091@ucsyd.dk ; Amalie Kaae Jensen / 3016109@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: I specialet Immunologi findes der mange metoder, hvorpå man kan redde liv. Der er en direkte patientkontakt, men også mulighed for at arbejde på mindre laboratorier.
Her er der rig mulighed for at analysere patienters blodkomponenter, deres blodtype og evt. antistoffer, hvis der skulle være brug for en blodtransfusion eller transplantation.

Beskrivelse: Anja Sandfeld Pedersen/S3/SVS Immunologi og biokemi
Julie Holm Sørensen/S3/ SVS Immunologi og Biokemi
Mette Daugaard Højbjerg Jensen/S3/ SLB Immunologi

Metode: Vi ønsker, at afprøve immunologiske teknikker til at identificere antigener og antistoffer hos patienter og donorer.

Tidshorisont: Ikke relevant

Henvendelse: Anja Sandfeld Pedersen/3016157@ucsyd.dk; Julie Holm Sørensen/3016120@ucsyd.dk; Mette Daugaard Højbjerg Jensen/ 3016056@ucsyd.dk

Bemærkninger: Ikke relevant

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Da vi begge har stor interesse for patologi og begge drømmer om et job på patologisk afdeling, har vi valgt, at vi gerne vil skrive i patologi. Derudover vil vi begge også været på KPA SVS og ville have kendskab til afdelingen.
Vi har tænkt at vi ville arbejde med kvalitetsforbedring af evt. farvninger.

Beskrivelse: Tenna/3. semester/SVS KPA

Maria Louise/6. Semester/SVS KPA

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Tenna Johanne/3012489@ucsyd.dk/Maria Louise/3010848@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: På den biokemiske afdeling udføres en række forskellige analyse, eks. blod og urin, med det formål at forebygge, diagnosticere og kontrollere behandlingen af sygdomme hos mennesket. Interesseområderinde inden for specialet ligger især i diagnosticeringen, herunder:
- apparaturanalyse
- blodprøvetagning og EKG
- kvalitetssikring af forskellige procedure
Desuden ligger interessen i det tværprofessionelle samarbejde med andre professioner.

Beskrivelse: Nurcan Sahin/ S4/ SHS Biokemi
Khadra Khalif/ S4/ SVS Biokemi

Metode: Emnet er ikke valgt endnu.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Nurcan Sahin/3016184@ucsyd.dk & Khadra Khalif/3016081@ucsyd.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Vores interesseområder ligger indenfor de immunologiske analyser med antistoffer som Elisa. Anden interesse er omhandlende irregulære antistoffer.

Beskrivelse: Pernille Duborg/S3/SLB Immunologi
Mona Olsen/S3&S4/SLB Immunologi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Pernille/3016122@ucsyd.dk; Mona/3010857@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Muligheden for at fordybe sig i biokemien med evt. afsæt i tværprofessionelt samarbejde.

Beskrivelse: Pernille Duborg/S3&S6/SLB Biokemi
Mona Olsen/S3/SLB Biokemi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Pernille/3016122@ucsyd.dk; Mona/3010857@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Klinisk Mikrobiologi er et tværgående, klinisk orienteret laboratoriespeciale, som vækker stor interesse og fremmer motivationen hos os som bioanalytikerstuderende.
Det mikrobiologiske speciale er relevant både i forhold til hospitalsafdelinger og den primære sundhedssektor, hvor patientprøver undersøges for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.
Mikroorganismer påvirker menneskets liv betydeligt, hvilket der også ses tydeligt i dag, hvor Covid-19 finder sted.
Valget af det mikrobiologiske speciale skyldes derfor ikke blot interessen for området, men det understreger desuden, hvor essentiel specialet er i forhold til behandling samt forebyggelse af diverse sygdomme.
Interesseområderne inden for specialet er særligt laboratoriediagnostik, herunder:
- påvisning ag sygdomsfremkaldende mirkoorganismer i prøver fra patienter
- Metoderne som anvendes: mikroskopi, dyrkning og resistensundersøgelse
Desuden interesserer vi os for tværprofessionelt samarbejde med eks. Biokemisk afdeling i forbindelse med prøveopsamling.

Beskrivelse: Nurcan Sahin /S3/ SHS Mikrobiologi
Khadra Khalif /S3/ SLB Klinisk Mikrobiologi

Metode: Emnet er ikke valgt endnu.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Nurcan Sahin/3016184@ucsyd.dk & Khadra Khalif/3016081@ucsyd.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Fordybelse indenfor immunfarvning eller udskæring. Evt. digital patologi.

Beskrivelse: Madeline Nielsen / S3 / SHS Patologisk
Sarah Pedersen / S4 / SHS Patologisk

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Madeline Nielsen / 30160252@ucsyd.dk, Sarah Pedersen / 3016195@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Biokemiske markører findes interessante, og herunder det kvantitative. Metodesammenligning og holdbarhed findes interessant.

Beskrivelse: Madeline Nielsen / S4 og S6 / SHS Biokemi
Sarah Pedersen / S3 og S6 / SHS Biokemi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Madeline Nielsen / 30160252@ucsyd.dk, Sarah Pedersen / 3016195@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Afdelingen gir mulighed for at arbejde indenfor hæmatologiske analyser

Beskrivelse: Fenja regel: 3. semester Sydvestjysl Sygehus Esbjerg
Sabina Søndergaard: 3. semester Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Fenja: 3016152@ucsyd.dk - Sabina: 3016054@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/07/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at arbejde på et speciale i stor udvikling (Mikrobiologisk er de seneste til at implementere mere og mere teknologi)

Beskrivelse: Fenja Regel 6. semester sygehus sønderjylland (sønderborg)
Sabina Søndergaard 6. semester sygehus lillebælt (vejle)

Metode: Ingen i gruppen har endnu set afdelingen og forventer derfor først inspiration til emne i løbet af den kommende praktik.

Tidshorisont:

Henvendelse: Fenja: 3016152@ucsyd.dk Sabina: 3016054@ucsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 05/03/2022

Præsentation af arbejdspladsen: Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Beskrivelse: Sygeplejerskens rolle i plejeforløb for plejehjemsbeboere med udadreagerende adfærd.
fx. fokus på personcentreret pleje, pårørende perspektiv, Sensory Profile

Metode: -

Tidshorisont: -

Henvendelse: Pia Pedersen uddannelsen pip@esbjergkommune.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 05/03/2022

Præsentation af arbejdspladsen: Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune

Beskrivelse: Med baggrund i aktuelle problemstillinger udvikle forslag til kvalitetssikringsprojekt med henblik på en forbedret forebyggelse af cystit for borgere på plejehjem. fx sætte fokus på personalets viden/kompetencer, tale med inkontinens sygeplejerske, ble og kateter forbrug, borger perspektiv- personaleperspektiv.

Metode: Evt. kvalitativ undersøgelse

Tidshorisont: -

Henvendelse: Pia Pedersen, uddannelseskonsulent pip@esbjergkommune.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/08/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Lokalpsykiatri Esbjerg. Behandling af PTSD ved enkelte episode

Beskrivelse: Det handler om, at jeg behandler patienter der er ramt af PTSD ved enkelte episoder. Referencerammen som vi benytter er traumafokuseret kognitivadfærdsterapi. Jeg tænker ikke at opgaven er at finde et nyt behandlingstilbud til traumabehandling. Men de PTSD rammet lider en identitetstab. De kommer ofte ikke tilbage til deres arbejde eller i noget andet arbejde pga PTSD symptomer. Symptomerne er ofte at de bliver hurtig udtrættet, let forskrækket, sociale aktiviteter virke anstrengende, har et højt vagtsomhed, har svære ved at håndterer stress, har det bedst med en forudsigelig dagligdag med fast struktur. Patienterne har endda rigtig svært ved udførelse af deres almindlig dagligs gøremål og håndtere familielivet.

De lider altså en identitetstab og overganen til en tålelig liv eller endda et godt liv kan synes lang væk i forhold til aktiviteter og livskvalitet. Her skal den PTSD rammet lære at leve med nogle begrænsninger. Men hvordan få en tålelig liv ud af det?
Har ergoterapeuter noget, der kan bidrage til omvæltninger i aktivitetslivet og deraf livskvalitet? Hvordan kan man som ergoterapeut giver det an?

Metode: Patient samtale + ergoterapeut

Tidshorisont:

Henvendelse: Kurt.reppien.Thomsen@rsyd.dk

Bemærkninger: Ergoterapeuter

Tilgængelig indtil: - 01/08/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Sygeplejen i Aabenraa kommune

Beskrivelse: Sygeplejersker kommunikerer næsten udelukkende med SSH og SSA via henvendelser i omsorgssystem (Nexus) og sjældent eller aldrig i samtale med øjenkontakt, hvilken indflydelse har det på tilliden, den relationelle koordinering og læringsmiljøet

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: tse@abenraa.dk og mkn@aabenraa.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/10/2020

Præsentation af arbejdspladsen: Hjemmesygeplejen Aabenraa Nord
vi er en organisation i forandring. vi går fra at være sygeplejerske i eget hjem til at skulle møde borgerne i sygeplejeklinikker

Beskrivelse: der ligges op til at de ældre skal tage ansvar for egen sygdom. De skal opsøge sygeplejen.
Hvis borgeren kan tage til egen læge, kan de også benytte sygeplejeklinikken.
Sygepleje forgår også som skærmbesøg, hvilke konsekvenser har det for borgerne positivt og negativt?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: 73767300

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Klinisk mikrobiologi er et speciale som indeholder meget håndværk men trods dette udvikles det stadig. Desuden finder vi arbejdet med sygdomsfremkaldende mikroorganismer interessant. Det er et speciale med et stort udviklingspotentiale, idet man i dag har opnået en større viden samt forståelse af mikroorganismer og sygdomme.

Beskrivelse: Michelle Lønne Hoffmann /S6/ Belgien, Tropical Medicine Antwerpen - Mikrobiologi
Ahlam Haji Mohammed / S6 / SHS - Mikrobiologi
Janni Vig Nielsen / S6 / SHS - Mikrobiologi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Michelle Lønne Hoffmann: vmichellehoffmann@hotmail.com Ahlam Haji Mohammed: ahlam15-10@hotmail.com Janni Vig Nielsen: janni_vig@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Biokemi er en spændende afdeling fordi der ofte sker nye udviklinger og innovationer.

Jeg vil gerne, som 2. prioritet, være med i en allerede planlagt 2. prioritetsgruppe, efter aftale med dem. Gruppen er med dem beskrevet i beskrivelsen, som har valgt en 2. prioritet i Biokemi.

Beskrivelse: Maximillian A.W. Mosskov / S3 & S6 / SHS & SLB Biokemisk

Som gerne vil være med i den efterfølgendes gruppes 2. prioritet på biokemisk, som min 2. prioritet:

Henriette Meng Larsen / S4 & S6 / Biokemisk SVS & SLB
Didde Johannsen Callsen / S3 / Biokemisk SHS
Janni Sofie Nielsen / S3 / Biokemisk SVS

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Maximillian A. W. Mosskov / maximillian_alexander@hotmail.com ; Henriette Meng Larsen / henriette6670@hotmail.com ; Didde Callsen Johannsen / diddejohannsen94@hotmail.com ; Janni Sofie Nielsen / janni-sofie@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 21/03/2022

Præsentation af arbejdspladsen: Sygeplejen i Esbjerg Kommune. Vi dækker hele Esbjerg Kommune

Beskrivelse: Der ses i vort Sundhedsvæsen et paradigme skifte ift. de sundhedsprofessionelles samarbejde med borgeren. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og bidrage til, at borgeren så vidt muligt bliver motiveret til at mestrer eget liv. Fremover skal vi også have større fokus på at inddrage de ressourcer, der er omkring borgeren. Vi skal arbejde endnu tættere sammen med borgerne, borgernes netværk og lokalsamfundet for sammen og i en fælles indsats at skabe det gode og det sunde liv, og velfærdsteknologiske løsninger skal målrettet bringes i spil. Vi er gået fra ældrebyrden til ældrestyrken!

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Dorthe Stig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 21/03/2022

Præsentation af arbejdspladsen: Sygeplejen i Esbjerg Kommune. Vi dækker hele Esbjerg Kommune

Beskrivelse: Hvordan kan sygepl. Være med til at motivere borgere med diabetes; samtidigt med at styrke borgernes mestrings strategier.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Dorthe Stig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 21/03/2022

Præsentation af arbejdspladsen: Sygeplejen i Esbjerg Kommune. Vi dækker hele Esbjerg Kommune.

Beskrivelse: Sårpleje/behandling er en stor del af primær sygeplejerskers funktionsområder. Samfundsmæssigt koster sårbehandlinger milliarder på årsbasis. Vi ser mange muligheder i forhold til dokumentation af sår behandlingerne, behandlingsplaner, optimale sårhelingsfaktorer, valg af sårprodukter, kompressions behandling og borgers compliance mm. Vi anvender telemedicin hos udvalgte borgere samt der afprøves virtuel sygepleje ift. Behandling af sår.
I Esbjerg kommune er der ansat speciale ansvarlige sår sygeplejersker i hver sygeplejeteam.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Dorthe Stig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at fordybe os yderligere i det patologiske speciale, som vi er blevet interesserede i ifm. vores praktikforløb på afdelingerne.
Særligt histokemi og immunhistokemi finder vi spændende.

Beskrivelse: Maximillian A. W. Mosskov / S4 / SVS Patologi
Kristian K. Jepsen / Modul 6 / SHS Patologi
Danni R. Jakobsen / S3 / SHS Patologi
Lava Ali / S6 / SHS Patologi*

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Maximillian A. W. Mosskov / Maximillian_alexander@hotmail.com; Kristian K. Jepsen / kkirkn@gmail.com; Danni R. Jakobsen / dannifck@gmail.com; Lava Ali / Lava.ali@hotmail.com

Bemærkninger: * Lava ønsker dette projekt som 2. prioritet

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at arbejde med histokemi, med henblik for kvalitetssikring og forbedring af nuværende histologiske farvninger. Patologien har en vigtig rolle ift. det diagnostiske arbejde. Helt grundlæggende farvninger og kvaliteten heraf har stor betydning for at patologen kan stille en diagnose. Det er et spændende speciale, der er under udvikling og indeholder meget håndværk.

Beskrivelse: Michelle Lønne Hoffmann / S3 / SVS Patologi
Ahlam Haji Mohammed / S3 / SVS Patologi
Janni Vig Nielsen / S3 / SVS Patologi

Metode: Vi ønsker at kvalitetssikre Van Gieson farvning i histologien, da vi har set problematikker med denne i forbindelse med vores S3 praktikforløb. Kvaliteten af farvningen påvirker ikke kun denne men også kombinationsfarvninger såsom AB/VG og til Elastin farvningen, hvor VG bruges som baggrundsfarve. Vi vil bl.a. gerne kigge på koncentrationsforskelle, pH variation og forskelle mellem sygehuse og deres interne metoder.

Tidshorisont:

Henvendelse: Michelle Lønne Hoffmann: vmichellehoffmann@hotmail.com Ahlam Haji Mohammed: ahlam15-10@hotmail.com Janni Vig Nielsen: janni_vig@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at arbejde med histokemi, med henblik for kvalitetssikring og forbedring af nuværende histologiske farvninger. Patologien har en vigtig rolle ift. det diagnostiske arbejde. Helt grundlæggende farvninger og kvaliteten heraf har stor betydning for at patologen kan stille en diagnose. Det er et spændende speciale, der er under udvikling og indeholder meget håndværk.

Beskrivelse: Michelle Lønne Hoffmann / S3 / SVS
Ahlam Haji Mohammed / S3 / SVS
Janni Vig Nielsen / S3 / SVS

Metode: Vi ønsker at kvalitetssikre Van Gieson farvning i histologien, da vi har set problematikker med denne i forbindelse med vores S3 praktik forløb. Kvaliteten af farvningen påvirker ikke kunne denne, men også kombinationsfarvninger såsom AB/VG og Elastin farvningen, da VG bruges som baggrundsfarve. Vi vil bl.a. gerne kigge på koncentrationsforskelle, pH variation og forskelle mellem sygehuse og deres interne metoder.

Tidshorisont:

Henvendelse: Michelle Lønne Hoffmann / vmichellehoffmann@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi vil gerne fordybe os indenfor Mikrobiologi og få mulighed for ny faglig viden inden specialet.

Beskrivelse: Aisha Hassan: S4 / SLB

Eylem Kucük: S6 / SVS

Kristian K. Jepsen: M12 / SHS

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Aisha Hassan: Aisha13bashir@hotmail.com Eylem Kucuk: Eylem_0015@live.dk Kristian K. Jepsen: Kkirkn@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Årsagen til vi som gruppe ønsker at vælge biokemisk afdeling er at vi alle i gruppen bekendt med arbejdsgangen på afdelingen og ønsker at fordybe os yderligere i form af et bachelorprojekt. Fagområdet fanger vores interesse ift. analyse og metode sammenligning.

Beskrivelse: Lava Ali/ S3 - SLB Biokemi/ S4 - SVS biokemi

Eylem Kucuk/S4/SLB Biokemi

Aisha Hassan/S6/SLB Biokemi

Nithusha Sathiyaseelan/ S3 - SHS Biokemi / S6 SVS Biokemi

Metode: -

Tidshorisont: -

Henvendelse: Lava Ali: Lava.ali@hotmail.com Eylem Kucuk: eylem_0015@live.dk Aisha Bashir: Aisha13bashir@hotmail.com Nithusha Sathiyaseelan: Nithusha@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi finder mikrobiologi særligt interessant da bakterier er noget alle mennesker er i kontakt med. De fleste mennesker vil blive berørt af en bakterielinfektion, og det er særligt spændende om man kan opnå en hurtigere identifikation af bakterier.

Beskrivelse: Line Qvistgaard / S4 / SHS Mikrobiologi
Therese Lund Nissen / S3 / SVS Mikrobiologi
Tanja Jørgensen /S6 & M13 / SHS mikrobiologi & SVS Mikrobiologi
Danni Jakobsen / S4 / SVS Mikrobiologi

Metode: -

Tidshorisont: -

Henvendelse: Line Qvistgaard / lineq@hotmail.dk ; Therese Lund Nissen / therese.nissen@hotmail.com; Tanja Jørgensen / tanjajorgensen.aarhus@gmail.com; Danni Jakobsen / dannifck@gmail.com

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi vil gerne fordybe os indenfor området og få en bredere forståelse

Beskrivelse: Nadja Burgdorff Christiansen / S4 / SLB NUK Nithusha Sathiyaseelan / S4 / SVS NUK
Sandra Tonsorn Christiansen / S6 / SVS NUK

Metode:

Tidshorisont: -

Henvendelse: Nadja Burgdorff Christiansen / nadjaburgdorff@outlook.dk; Nithusha Sathiyaseelan / Nithusha@live.dk; Sandra Tonsorn Christiansen / Sandra_Tonsorn@Hotmail.com;

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Da vi alle har en fælles interesse for patologi, deriblandt de forskellige fagteknikker og hvordan de bruges.

Beskrivelse: Anders Guldberg / M6 / SHS Patologi
Malene Poulsgaard / S4 / SHS Patologi
Sandra Vester / S3 / SLB Patologi

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Anders Guldberg / anders.guldberg75@gmail.com ; Malene Poulsgaard / malene.poulsgaard@hotmail.com ; Sandra Vester / sandravester@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at forbedre arbejdsgangen på biokemisk afd.

Beskrivelse: Nadja Burgdorff Christiansen / S3 / SLB biokemi (+lægepraksis S1)
Sandra T. Christiansen / S3 & S4 / SVS & SLB biokemi
Sandra Vester / S6 / International (+lægepraksis S1)

Metode: Vi ønsker at undersøge muligheden for analysere flere analyser på samme blodprøveglas. Derudover er et også en mulighed at undersøge om rengøring hos GLP kan forbedres via. et nyt rengøringsmodul.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Nadja Burgdorff Christiansen / nadjaburgdorff@outlook.dk; Sandra Tonsorn Christiansen / Sandra_Tonsorn@Hotmail.com; Sandra Vester / Sandravester@live.dk

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi synes, det er interessant at arbejde med erythrocytserologiske teknikker, da det er komplicerede teknikker, som kræver meget manuel vurdering.
Det er især vigtigt, da disse vurderinger har betydning for patientens behandling og kan give anledning til komplikationer, hvis processen ikke er optimal.

Vi har ikke en ide til et specifikt projekt, men er åbne for alle muligheder.

Beskrivelse: Birgitte Herbst/ S3 / SHS
Melanie van Steene/ S6 / SHS
Sarah Munk / S4 / SLB

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Birgitte Herbst / mpbsh@hotmail.com ; Melanie van Steene / melanievansteene@hotmail.com ; Sarah Munk / sarah_munk@hotmail.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Teorien skaber stor interesse. Antistoffernes diversitet og følsomhed gør analysearbejdet spændende. Derudover er muligheden for at effektivisere arbejdsgangen et interessepunkt.

Beskrivelse: Therese Lund Nissen / S4 /SHS Åbenrå Immunologi
Malene Poulsgaard / S6 / SVS Immunologi

Metode: Vi ønsker at undersøge, om man kan implementere DAT eller titrering (og fænotyper) på Ortho Vision.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Therese Lund Nissen / therese.nissen@hotmail.com ; Malene Poulsgaard / malene.poulsgaard@hotmail.com

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi synes, at arbejdet med mikroorganismer er spændende, da det kan være årsagen til mange nosokomielle infektioner.

Det kunne være interessant at arbejde med PCR, da det måske er fremtiden inden for mikrobiologien for hurtigere at kunne identificere mikroorganismer.

Herudover synes vi, at MRSA er en spændende bakterie som kan være kilde til mange fascinerende projekter.

Beskrivelse: Birgitte Herbst / S4 / SLB
Melanie van Steene / S3 / SLB
Sarah Munk / S3 & S6 / SLB

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Birgitte Herbst / mpbsh@hotmail.com ; Melanie van Steene / melanievansteene@hotmail.com ; Sarah Munk / sarah_munk@hotmail.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker at lave vores projekt i det biokemiske speciale, da vi godt kan lide hvordan man kan skifte mellem patientkontakt og laboratoriearbejde, desuden er der altid et godt arbejdsflow og rig mulighed for at fordybe sig i analyseprincipperne til de mange forskellige analyser der foretages.
Vi er særligt interesserede i metodesammenligning, og håber på at finde et emne om om dette til videre arbejde.

Beskrivelse: Line Qvistgaard / S3 / SVS Biokemi
Anders Guldberg / M4 / SHS Biokemi
Tanja Jørgensen / M4 & M10 / SVS Biokemi & SLB Biokemi

Metode: Vi ønsker at arbejde med metodesammenligning, men har endnu ikke noget konkret emne.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Line Qvistgaard / lineq@hotmail.dk ; Anders Guldberg / anders.guldberg75@gmail.com ; Tanja Jørgensen / tanjajorgensen.aarhus@gmail.com

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Biokemisk speciale er et spændende område der altid er under udvikling. Dette gælder for både kvalitetsudvikling af nuværende analyser, men også implementering af nye metoder og apparatur. Samt findes der stadig nye biomarkører og nye analyser, fordi forskning finder stadig nye ting ved den humane krop.

Beskrivelse: Henriette Meng Larsen / S4 & S6 / Biokemisk SVS & SLB
Didde Johannsen Callsen / S3 / Biokemisk SHS
Janni Sofie Nielsen / S3 / Biokemisk SVS

Metode: vi er interesseret i at kunne arbejde med nye metoder.

Tidshorisont:

Henvendelse: Henriette Meng Larsen / henriette6670@hotmail.com ; Didde Callsen Johannsen / diddejohannsen94@hotmail.com ; Janni Sofie Nielsen / janni-sofie@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: noget her

Beskrivelse: Hanne Nybråten Gade / S6 / ITG (Antwerpen)
Shabnam Sedighi / S3 / SHS Mikrobiologisk
Mona Olsen / S6 / SLB Mikrobiologisk

Metode: Vi ønsker at arbejde indenfor specialet, da det giver mulighed for at have fokus på bakterielleinfektioner, som kan forårsage alvorlige komplikationer.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Hanne Nybråten Gade / nybraaten93@hotmail.com; Shabnam Sedighi / shab.sed18@gmail.com; Mona Olsen / monaolsen43@gmail.com

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Mulighed for at arbejder og fordybe med kvalitetssikring i/ omkring analyser på en biokemisk afd.

Beskrivelse: Hanne Nybråten Gade / S3 & S6 / SVS Biokemi & Clinical lab (Ghent)
Shabnam Sedighi / S4 / SHS Biokemi
Mona Olsen / S3 / SLB Biokemi og immunologi

Metode: Vi ønsker at arbejde i et speciale som vi alle har erfaringer med og hvor vi alle stadig er nysgerrige på at udvikle vores viden og forståelse for specialet.

Tidshorisont: -

Henvendelse: Hanne Nybråten Gade / nybraaten93@hotmail.com; Shabnam Sedighi / shab.sed18@gmail.com; Mona Olsen / monaolsen43@gmail.com

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 31/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har i 5. semester udarbejdet en digital vandrejournal, som et innovativ produkt. Vi ønsker at viderearbejde med dette produkt, da vi ser dette som en mulighed i fremtidens sundhedsvæsen. Vi ser stor potentiale i at denne digitale vandrejournal, kan forbedre det tværprofessionelle samarbejde mellem professioner. Samt ser vi at produktet vil for borgeren gøre forløbet i sundhedsvæsenet mere sammenhængende og give et bedre produkt at anvende, end den nuværende vandrejournal.

Beskrivelse: Henriette Meng Larsen / S3 / Mikrobiologi SHS
Henriette Meng Larsen / S4 / Biokemi SVS
Henriette Meng Larsen / S6 / Biokemi og immunologisk SLB
Didde Callsen Johannsen / S3 / Biokemi SHS
Didde Callsen Johannsen / S4 / Patelogi SVS
Didde Callsen Johanssen / S6 / Nuklear medicinsk SVS
Janni Sofie Nielsen / S3 / Biokemisk SVS
Janni Sofie Nielsen / S4 / Nuklear medicinsk SVS
Janni Sofie Nielsen / S6 / Mikrobiologisk SVS

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Henriette Meng Larsen / henriette6670@hotmail.com ; Didde Callsen Johannsen / diddejohannsen94@hotmail.com ; Janni Sofie Nielsen / janni-sofie@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/05/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Sundhed og Træning i Kolding Kommune er en stor samlet afdeling af forskellige faggrupper, der arbejder med rehabilitering, genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme. Hovedparten af de ansatte er fysio- og ergoterapeuter, men vi har også sygeplejersker, diætist, psykolog og forskellige kandidater repræsenteret.
Et nyt tiltag i afdelingen er et borgerrettet balancekursus som et faldforebyggende tiltag med opstart d. 06.01.18. Vi har gennemført 4 kurser og har data fra deltagerne og påbegynder det 5. kursus d. 22/1-19 hvor vi har data fra starttest.
Målgruppen for kurset er borgere der endnu ikke er begyndt at falde, men føler sig usikre og er i risiko herfor, eller har oplevet 1-2 fald.

Beskrivelse: Forløbet består af 6 gange med 2 ugers interval a’ 2 timers varighed. Hver gang vil der være en times træning/fysisk aktivitet og en times teoretisk oplæg med udgangspunkt i forskellige emner, der har betydning for faldrisiko. Der er et overordnet og gennemgående fokus på hvad man selv kan gøre som borger, for at nedsætte risikoen for fald. Hovedparten af tilbuddet varetages af fysioterapeuter, men med inddragelse af ergoterapeut, sygeplejerske og diætist nogle af gangene.
Borgerne undersøges ved en individuel opstart og der udføres BESTest samt FES-I ved start og slut. Ud fra undersøgelsen får borgerne individuelt tilpasset øvelsesprogram til hjemme træning. Vi kunne godt tænke os at få lavet opfølgning og se på om indsatsen medfører ændring i holdning og adfærd og om det i så fald bibeholdes over tid?
Det kunne også være relevant at se på:
Får vi fat i de rigtige borgere?
Stemmer indholdet af kurset overens med borgernes forventninger?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Jane Ø Lundbæk, 30714107, jaol@kolding.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/08/2019

Præsentation af arbejdspladsen: se om firmaet Apodan Nordic på dette link http://www.apodan.dk/dk.aspx

Beskrivelse: Sårsmerter
Sårsmerter er en daglig udfordring for patienter med sår. Konstant baggrundssmerte og smerter i forbindelse med skift af bandage påvirker såvel patient som selve sårhelingen.
Omkring år 2000 kom der fokus på sår og smerter, og flere producenter har arbejdet aktivt med at udvikle produkter, der forhindrer traume og smerte i såret.
Der er via Dansk Selskab for Sårheling udgivet en sårsmerte algoritme.
Sårsmerter er berørt i litteraturen senest i den nyligt udgivet bog ”Sår og Sårbehandling” af Britta Østergaard Melby og Susan Bermark, hvor sårsmerter og smertebehandling også bliver berørt.
Det kunne være interessant at se på sårsmerter og PolyMem sat op imod den aktuelle viden om problematikken.
PolyMem er en multifunktionel sårbandage, der indeholder en sårrenser: F68 (surfactant), en blødgører/fugter: Glycerin, samt skum og superabsorberende co-polymer, der absorberer og binder sårsekret.
PolyMem er en aktiv bandage, der virker anti-inflammatorisk og derudover har en smertelindrende effekt.
Produktet blev lanceret i 1988 i USA og i starten af 1990’erne i DK, og forhandles verden over.
PolyMem er enkel i brug, og kan anvendes til alle sår i alle faser.
Man kan finde mere information på www.polymem.com
Projektet kunne være en litteraturgennemgang samt en projekt, hvor PolyMem afprøves med primær fokus på patientens opfattelse af smerter under og mellem bandageskift.
Jeg står gerne til rådighed ift. flere informationer og vejledning.

Metode: Projektet kunne være en litteraturgennemgang samt en projekt, hvor PolyMem afprøves med primær fokus på patientens opfattelse af smerter under og mellem bandageskift.

Tidshorisont: ikke afklaret

Henvendelse: Tine Normann

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/06/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Fanø Skole har klassetrin fra 0-klasse til 10.klasse.
Der går ca. 400 elever på skolen, som er øens eneste skole.
Skoleledelsen arbejder med indskolings-børnene i såkaldte "bevægelsesbånd" omkring middagspausen, hvor der er fokus på bevægelse og lege. De ser dog en del børn med motoriske udfordringer og efterspørger redskaber til at imødekomme dette.

Beskrivelse: 0.-årgang og 1.-årgang er målgruppen for en motorisk screening, der skal kortlægge om nogle af børnene har motoriske udfordringer. De børn, der har udfordringer tilbydes målrettede øvelser over den efterfølgende periode, hvorefter der re-testes.
De studerende planlægger i samarbejde en fysioterapeut på Fanø forløbet.
Det er et ønske fra Fanø Skole at udover børnene er forældre og lærergruppe involveret i forløbet.

Metode: test, intervention, re-test

Tidshorisont: d.d. til 30.06.19

Henvendelse: haugeras@tdcadsl.dk

Bemærkninger: Kontaktperson: Jens Hauge Rasmussen, Fysioterapeut

Tilgængelig indtil: - 01/08/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS)har arbejdet med etik igennem mange år og har både klinisk og teoretisk erfaring omkring temaet. Vi har her deltaget i debatter, skrevet artikler samt afholdt temadage og workshops med etik som omdrejningspunkt. Derudover samarbejder på forskellig vis med sygeplejersker og andre, der har arbejdet/arbejder med temaet i klinisk praksis, sidder i sygeplejeetisk råd, er undervisere og/eller har skrevet bøger eller udgivet andre publikationer.
Denne viden vil vi gerne stille til rådighed for dig, der gerne vil skrive om en problemstilling hvor etik er i fokus i dit bachelorprojekt. Vi vil gerne tilbyde at være medsparrings partnere ift. ekspertviden inden for temaet samt have en støttefunktion ift. udvalgte dele af bachelorprojektets forskellige elementer. Se mere på www.dks-forum.dk

Beskrivelse: 4. Hjælp til dit bachelorprojekt

Hvis du gerne vil skrive om etik kan du her se forskellige forslag til temaer og problemstillinger her samt hente litteratur lister: https://drive.google.com/drive/folders/1SsWQnb_eBRvMk8URb5saRWPEZlp95Ltu?usp=sharing

Når du har valgt at skrive om etik eller andre relaterede emner er det er også muligt at tilknyttet en af vores eksperter og her få
Støtte og hjælp til faglig argumentation for problemstilling, praksiseksempler og dokumentation af problemets relevans og omfang samt afgrænsning af problemstilling ift. individuelle ønsker hen mod en færdig problemformulering, litteraturvalg, forslag til indsamling af empiri samt metoder til undersøgelse af problemfelt og event. sparring omkring dataanalyse mv.
Dks´rolle er, at være medsparrings partnere ift. ekspertviden inden for temaet samt have en støttefunktion ift. udvalgte dele af bachelorprojektets forskellige elementer. Vejledningen vil altid tage afsæt i den i forvejen givne vejledning og skal ses som et supplement.
Tidsforbrug:
Der laves individuelle aftaler omkring tidsforbrug, men som udgangspunkt har DKS ressourcer svarende til 1-2 timer pr. gruppe/studerende afhængig af aktuelle henvendelser.

Metode:

Tidshorisont: Sept 18 - 1.08-19

Henvendelse: Udviklingskonsulent Annette Langdahl mail: dks.forum@gmail.com og mobil: 40445768

Bemærkninger: Ved henvendelse udleveres projektideer samt litteraturliste - kan også hentes her: https://drive.google.com/drive/folders/1SsWQnb_eBRvMk8URb5saRWPEZlp95Ltu?usp=sharing

Tilgængelig indtil: - 01/08/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Dansk Kristelig Sygeplejeforening har arbejdet med åndelig omsorg igennem mange år og har både klinisk og teoretisk erfaring omkring temaet. Vi samarbejder på forskellig vis med sygeplejersker og andre, der har arbejdet/arbejder med temaet i klinisk praksis, er undervisere, forskere og/eller har skrevet bøger eller udgivet andre publikationer.
Denne viden vil vi gerne stille til rådighed for dig, der gerne vil skrive om åndelig omsorg i dit bachelorprojekt eller på anden vis arbejder med temaet i uddannelsen eller i andre sammenhænge.
Se mere på: www.dks.forum.dk - tilbud - studerende

Beskrivelse: 4. Hjælp til dit bachelorprojekt

Hvis du gerne vil skrive om åndelig omsorg eller etik kan du her se forskellige forslag til temaer og problemstillinger her samt hente litteratur lister (sætte link ind)

Når du har valgt at skrive om åndelig omsorg, etik eller andre relaterede emner er det er også muligt at tilknyttet en af vores eksperter og her få
Støtte og hjælp til faglig argumentation for problemstilling, praksiseksempler og dokumentation af problemets relevans og omfang samt afgrænsning af problemstilling ift. individuelle ønsker hen mod en færdig problemformulering, litteraturvalg, forslag til indsamling af empiri samt metoder til undersøgelse af problemfelt og event. sparring omkring dataanalyse mv.
Dks´rolle er, at være medsparrings partnere ift. ekspertviden inden for temaet samt have en støttefunktion ift. udvalgte dele af bachelorprojektets forskellige elementer. Vejledningen vil altid tage afsæt i den i forvejen givne vejledning og skal ses som et supplement.
Tidsforbrug:
Der laves individuelle aftaler omkring tidsforbrug, men som udgangspunkt har DKS ressourcer svarende til 1-2 timer pr. gruppe/studerende afhængig af aktuelle henvendelser

Metode:

Tidshorisont: Sept 18 - 1.08-19

Henvendelse: dks.forum@gmail.com / 40445768

Bemærkninger: Ved henvendelse udleveres projektideer samtlitteraturliste - kan også hentes her: https://drive.google.com/drive/folders/1NsUYb-56JhmgNg4tAXVu-o55WCr1teNi?usp=sharing

Tilgængelig indtil: - 30/06/2021

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Lillebælt - Kolding er et akut sygehus hvor ergoterapeuters fokus er hverdagens aktiviteter - bl.a. via ADL vurderingerne.
Målgruppen for projektet er patient/ borgers sikkerhed ved udskrivelse i form af at sikre at meningsfulde hverdagsaktiviteter ikke overses eller glemmes i en turbulent tid for borgen.

Beskrivelse: Ergoterapeuter på sygehuset under sig over hvilke ergoterapeutiske redskaber der kan anvendes i akut sygehuset samt hvilke og hvordan disse kan anvendes for at sikre patienten den bedst mulige overgang og den mest patientsikker udskrivelse til hjemmet hvor meningsfulde hverdagsaktiviteter bliver drivkraften. Hvordan og hvilke redskaber og dokumentationer optimerer samarbejdet med vore ergoterapeutiske kollegaer i kommunerne?

Metode: Valgfrit - Dog en fokus på anvendelse af ergoterapeutiske redskaber i de 2 sektorer vigtig for patient sikkerheden og hvordan overleveringen sker.

Tidshorisont: Snarest muligt

Henvendelse: birthe.schultz@rsyd.dk

Bemærkninger: Kan have forskellige vinkler

Tilgængelig indtil: - 30/06/2021

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Lillebælt i Kolding er et akut sygehus. Desuden har vi et neurologisk rehabiliteringsafsnit, hvorfra dysfagi patienter/borgere ofte udskrives.

Beskrivelse: For ergoterapeuter er dysfagiscreening og træning et stort område, der kræver ekspertise. I de optimerede forløb er det ofte uvist hvordan patienterne følges op efter udskrivelse. Om plejen og ergoterpeuter anvender vore vurderinger og om de får fortsat træning efter udskrivelse. Ergoterapeuterne på sygehuset undrer sig i særlig grad om hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem sygehus og kommuner på dette livsvigtige område til gavn for patienten i forløb mellem de 2 sektorer.

Metode: Valgfrit - Dog en metode der belyser samarbejdet og problmstillingen i evt. manglende samarbejde samt kommer med bud på hvad der kan gøres.

Tidshorisont: Snarest muligt

Henvendelse: birthe.schultz@rsyd.dk

Bemærkninger: Der kunne evt være tale om et pilotprojekt for opstart af et senere større projekt

Tilgængelig indtil: - 30/06/2021

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Lillebælt- Kolding er et somatisk akut sygehus.Ergoterapeutiske udredninger foregår ved en enkelt observation og samtale. Derefter laves en udførlig ADL beskrivelse som sendes til kommunen, hvorefter de bærer ansvaret for patient/borgerens aktivitet og deltagelse . Målgruppen for projektet er patienten/borgeren og hvordan denne gennem beskrivelsen sikres den bedst mulige overgang mellem sektorerne på aktivitets - og deltagelses niveau

Beskrivelse: Tempoet på akutsygehuset er steget de seneste år og en stor del af kommunikationen til vore samarbejdskommuner foregår over med com. Vi ses sjældent de kommunale ergoterapeuter og visitatorer i øjnene og er usikre på hvordan vore ADL beskrivelser bliver fulgt op i kommunerne. Derved kan vi undre os over, at de efterspørger dem og det skaber nysgerrighed over om patientens meningsfulde hverdagsaktiviteter overføres til kommunale ergoterapeutisk videre træning samt hvordan dette sker. Vi undrer os over om de udførlige ADL beskrivelser kun anvendes til hjemmehjælp eller om der er ergoterapeutisk opfølgning f.eks. i form af målrettet terapeutisk rehabilitering i hverdagslivet.

Metode: Der kan være tale om forskellige typer dataindsamling. En teoretisk vinkel ud fra aktivitetsvidenskab og viden om hverdagsrehabilitering ville være oplagt. Desuden kan dataindsamlingsmetoden varieres afhængig af fokus for undersøgelsen. ER det pt/borgers fokus eller er det mere en undersøgelse af procedurerne. Dette afhænger af hvilket fokus vi finder i vores samarbejde samt hvilken interesser den pågældende studerende har.

Tidshorisont: Snarest muligt

Henvendelse: birthe.schultz@rsyd.dk

Bemærkninger: Meget aktuelt emne

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Syddansk Universitet, Forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF).
”Fitness for alle - fitness for mennesker med bevægelseshandicap” er navnet på det overordnede projekt. Den seneste pressemeddelelse findes her. https://realdania.dk/nyheder/2017/11/fitness-skal-v%C3%A6re-for-alle_09nov2017 Overordnet handler det om at gøre foreningsfitnesscentre mere tilgængelige for folk med fysiske handicap.
SDU er hyret ind til at lave noget forskning/evaluering i relation til dette overordnede projekt, hvor nogle af de elementer udgør min phd.

Beskrivelse: Min ph.d består af 3 delprojekter. et review og fokusgruppeinterviews og senere en spørgeskema us.
Det vil sige at der kunne være rig mulighed for nogle studerende til at kigge på nogle af mine data (obs der skal søges tilladelser) eller de kunne selv samle data i lignende kontekster.

Jeg tænker muligheder som:
litteraturstudier
kigge på fokusgruppeinterviewdata, f.eks. for et geografisk sted (Gårslev ved vejle, Gladsaxe eller Rønne) eller for gruppen af ”raske” eller handicappede/funktionsnedsatte på tværs af de 3 steder.
man kunne også kigge på et andet sted (hvor de så selv samler data) og sammenligne med nogle af mine data/steder
eller man kunne kigge på andre fitnesscentre, f.eks dem i fysklinikkerne eller kommercielle fitnesscentre for at sammenligne med foreningsfitnesscentrene.
man kunne kigge på noget med foreningsfitnesscentre som et sted at sluse patienter over efter end rehabilitering
mine informanter siger noget om at de mangler viden ift. at kunne træne selv, det kunne man måske også grave videre i…
osv osv…
Der er altså mulighed for at få stor indflydelse på eget projekt.

Metode: kval/kvan

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Nikolajsen fys, cand.scient.san og ph.d-studerende

Bemærkninger: smid en mail og så kan vi tage en snak om mulighederne

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Der vil i efteråret 2018 være mulighed for at udarbejde bachelorprojekt i samarbejde med Niels Wedderkopp, professor, overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg.
”Patient Reported Outcome Measures” i klinisk brug på ortopædkirurgisk afdeling Sydvestjysk sygehus Esbjerg og Grindsted.

Beskrivelse: Kontekst validering af ”Oxford knee and hip score” spørgeskema i form af gruppeinterview af patienternes oplevelse af spørgeskemaet. Klinisk kvalitativt studie over brugen af patient rapporteret outcome. Data er fra patienter der indgår i projekt omkring ”Patient Reported Outcome Measures”, som skal indføres nationalt. De studerende skal aktivt indsamle interview data og efterfølgende transskribere og analysere dem.

Metode: kvalitativt

Tidshorisont: sep. 2018 - jan 2019

Henvendelse: Fysioterapeutstuderende i Haderslev skal henvende sig til Gitte Frydenlund (gfry@ucsyd.dk) og fysioterapeutstuderende fra Esbjerg skal henvende sig til Helene Maria Fuglsang-Damgaard (hmfd@ucsyd.dk), så retter vi henvendelse til Niels Wedderkop, der er dataansvarlig for CHAMPS

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Der vil i efteråret 2018 være mulighed for at udarbejde bachelorprojekt i samarbejde med Niels Wedderkopp, professor ved institut for regional sundhedsforskning, SDU.
Niels har udarbejdet nogle forslag til relevante bachelorprojekter, som kan udarbejdes ud fra eksisterende data. Et af dem er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse: Mulighed for undersøgelser vedr. idrætsskader inden for specifikke idrætsgrene hos børn. Der ugentlige skades data over 2,5 år, og ugentlige idrætsdeltagelsesdata data over den samme periode. Data kommer fra CHAMPS studiet.
CHAMPS-studiet/Svendborgprojektet: i 2008 er der ca. 700 børn som starter på idrætsskoler med seks idrætslektioner om ugen og 550 børn på skoler med to idrætslektioner om ugen, de følges i første omgang to år. Der er objektive fysiske aktivitetsmålinger, ugentlig idrætsdeltagelse, målinger af højde, vægt og livvidde 5 gange.
Niels Wedderkopp forestår analyserne efter nærmere aftale med de studerende.

Metode: kvantitativt

Tidshorisont: sep. 2018 - jan 2019

Henvendelse: Fysioterapeutstuderende i Haderslev skal henvende sig til Gitte Frydenlund (gfry@ucsyd.dk) og fysioterapeutstuderende fra Esbjerg skal henvende sig til Helene Maria Fuglsang-Damgaard (hmfd@ucsyd.dk), så retter vi henvendelse til Niels Wedderkop, der er dataansvarlig for CHAMPS

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Der vil i efteråret 2018 være mulighed for at udarbejde bachelorprojekt i samarbejde med Niels Wedderkopp, professor ved institut for regional sundhedsforskning, SDU.
Niels har udarbejdet nogle forslag til relevante bachelorprojekter, som kan udarbejdes ud fra eksisterende data. Et af dem er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse: • Undersøge om de børn der er meget høj fysisk aktive har mere stillesiddende adfærd ift. andre børn, Hypotesen er at meget aktive børn kompensere ved også at have meget stillesiddende (sendentary) aktivitet. Det er også kendt som ”The activity stat hypotheisi”. Data kommer fra CHAMPS studiet.
CHAMPS-studiet/Svendborgprojektet: i 2008 er der ca. 700 børn som starter på idrætsskoler med seks idrætslektioner om ugen og 550 børn på skoler med to idrætslektioner om ugen, de følges i første omgang to år. Der er objektive fysiske aktivitetsmålinger, ugentlig idrætsdeltagelse, målinger af højde, vægt og livvidde 5 gange.
Niels Wedderkopp forestår analyserne efter nærmere aftale med de studerende.

Metode: kvantitativt

Tidshorisont: sep. 2018 - jan 2019

Henvendelse: Fysioterapeutstuderende i Haderslev skal henvende sig til Gitte Frydenlund (gfry@ucsyd.dk) og fysioterapeutstuderende fra Esbjerg skal henvende sig til Helene Maria Fuglsang-Damgaard (hmfd@ucsyd.dk), så retter vi henvendelse til Niels Wedderkop, der er dataansvarlig for CHAMPS

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Der vil i efteråret 2018 være mulighed for at udarbejde bachelorprojekt i samarbejde med Niels Wedderkopp, professor ved institut for regional sundhedsforskning, SDU.
Niels har udarbejdet nogle forslag til relevante bachelorprojekter, som kan udarbejdes ud fra eksisterende data. Et af dem er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse: Undersøge sammenhængen mellem spørgeskema data om børns idrætsaktiviteter og deres accelerometermålinger. Data kommer fra CHAMPS studiet.
CHAMPS-studiet/Svendborgprojektet: i 2008 er der ca. 700 børn som starter på idrætsskoler med seks idrætslektioner om ugen og 550 børn på skoler med to idrætslektioner om ugen, de følges i første omgang to år. Der er objektive fysiske aktivitetsmålinger, ugentlig idrætsdeltagelse, målinger af højde, vægt og livvidde 5 gange.

Metode: kvantitativt

Tidshorisont: sep. 2018 - jan 2019

Henvendelse: Fysioterapeutstuderende i Haderslev skal henvende sig til Gitte Frydenlund (gfry@ucsyd.dk) og fysioterapeutstuderende fra Esbjerg skal henvende sig til Helene Maria Fuglsang-Damgaard (hmfd@ucsyd.dk), så retter vi henvendelse til Niels Wedderkop, der er dataansvarlig for CHAMPS

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Der vil i efteråret 2018 være mulighed for at udarbejde bachelorprojekt i samarbejde med Niels Wedderkopp, professor ved institut for regional sundhedsforskning, SDU.
Niels har udarbejdet nogle forslag til relevante bachelorprojekter, som kan udarbejdes ud fra eksisterende data. Et af dem er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse: Undersøge om der er sammenhæng mellem non-responders og overvægt hos børn. ”Hønen og ægget problematik, hvad kommer først, nedsat fysisk aktivitet eller overvægt. Er børn der er overvægtige inden de begynder at øge deres fysiske aktivitet, de samme som ikke har effekt af øget fysisk aktivitet. Data kommer fra CHAMPS studiet.
CHAMPS-studiet/Svendborgprojektet: i 2008 er der ca. 700 børn som starter på idrætsskoler med seks idrætslektioner om ugen og 550 børn på skoler med to idrætslektioner om ugen, de følges i første omgang to år. Der er objektive fysiske aktivitetsmålinger, ugentlig idrætsdeltagelse, målinger af højde, vægt og livvidde 5 gange.
Niels Wedderkopp forestår analyserne efter nærmere aftale med de studerende.

Metode: kvantitativt

Tidshorisont: sep. 2018 - jan 2019

Henvendelse: Fysioterapeutstuderende i Haderslev skal henvende sig til Gitte Frydenlund (gfry@ucsyd.dk) og fysioterapeutstuderende fra Esbjerg skal henvende sig til Helene Maria Fuglsang-Damgaard (hmfd@ucsyd.dk), så retter vi henvendelse til Niels Wedderkop, der er dataansvarlig for CHAMPS

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Har valgt biokemi som 2. prioritet fordi det lyder spændende og der er mange områder, hvor det ville være muligt at finde et spændende bachelor projekt.

Beskrivelse: Biokemisk afd:

Mie C: SVS modul 6/7: 3 uger
Mie C: AZ Jan Palfjin semester 5: 3 mdr.

Metode:

Tidshorisont: Juni - December

Henvendelse: Mie: mie-hu@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Nuklearmedicin har sagt mig meget og jeg synes det er en spændende arbejdsplads og kunne være spændende og interessant at kunne udføre et bachelorprojekt indenfor Nuklearmedicin.

Beskrivelse: Interessen ligger i patientkontakten og arbejdet med radioaktiviteten. fordi det er interessant og der er stadig mulighed for udvikling.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: mie-hu@live.dk

Bemærkninger: Været på nuklearmedicin på modul 4

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Nuklearmedicin har sagt mig meget og jeg synes det er en spændende arbejdsplads og kunne være spændende og interessant at kunne udføre et bachelorprojekt indenfor Nuklearmedicin.

Beskrivelse: Interessen ligger i patientkontakten og arbejdet med radioaktiviteten. fordi det er interessant og der er stadig mulighed for udvikling.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: mie-hu@live.dk

Bemærkninger: Været på nuklearmedicin på modul 4

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet forventes udført på en biokemisk afdeling, da vi har interesse da vi har interesse for biokemi og metodesammenligning.

Beskrivelse: Tanja: M4 SVS, M10 SLB
Camilla: M4 SLB

Metode: Analysere blodprøver, og sammenligne resultater.

Tidshorisont: Juni-December

Henvendelse: Camilla Hedegaard, camillahedegaard96@hotmail.com Tanja Jørgensen, tanjajorgensen.aarhus@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Præsentation af arbejdspladsen:
Projektet forventes udført på en mikrobiologisk afdeling.
Vi har flere ideer til et projekt:
1. Luftvejssekreter.
2. Aflæsning af resistensplader på apparaturet ADAGIO.
3. Hurtigere ESBL bestemmelse.

Biorad har et hurtigt kit til at vurdere ESBL.

Beskrivelse: Tanja: S6 SHS og M13 SVS.
Camilla: M6/7 SLB, M10 SVS, S6 SHS og M13 SVS.

Metode: 1. Metodesammenligning. 2. Metodesammenligning samt kvalitetssikring. Vi ønsker at sammenligne den manuelle aflæsning af resistensplader med aflæsning på ADAGIO. 3. Metodesammenligning, evt. mere end to.

Tidshorisont: Juni-December

Henvendelse: Camilla Hedegaard, camillahedegaard96@hotmail.com Tanja Jørgensen, tanjajorgensen.aarhus@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Da Nukelarmedicinsk afd. er i vores begges interesse, ser vi os gerne lave et spændende og brugbart projekt. Udover interessen, har vi allerede et muligt projekt omkring præparation og kvalitetssikring af MAG3.

Beskrivelse: Mie Suldrup: Semester 6.
Natasja Daudt Hansen: M4, M13.

Metode: Vi vil undersøge relevant litteratur via søgningsstrategigerne, pubmed og andre relevante databaser.

Tidshorisont: .

Henvendelse: Mie Suldrup: mie-suldrup@hotmail.com Natasja Daudt Hansen: nalledaudt@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Jeg har valgt patologi som min 2 prioritet, da jeg gennem min uddannelse har været en del på patologisk, og derfor er fortrolig med arbejdsgangen på afdelingen. Herved har det givet mig mulighed for, at kunne se mulige og relevante bachelorprojekter, igennem den tid jeg har været i specialet. Særlig det seneste semester (semester 6) og jeg har derfor flere ideer, som jeg har stor interesse i at undersøge.

Beskrivelse: M4 SVS; M6 SVS; Semester 6 SVS

Metode: Vil variere afhængig af projekt.

Tidshorisont: Juni-December

Henvendelse: Sandielaursen@hotmail.dk, Mobil: 28570811

Bemærkninger: Nej

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Jeg har valgt forskningen som min første prioritet da jeg, efter samtale med klinisk underviser og læge i forskningen, har fået belyst nogle af de mulige emner der vil være, i forhold til et bachelorprojekt. Heriblandt en mulighed for, at bachelorprojektet kan udgøre en lille del af en PhD afhandling, omkring en ny opdaget sygdom.

Derudover så giver arbejdspladsen mig mulighed for at arbejde mere forskningsorienteret, hvilket jeg har stor interesse i, og jeg ser det derfor også som en god mulighed for at opleve denne tilgang til bioanalytiker faget.

Beskrivelse: M13

Metode: PCR

Tidshorisont: Juni-December

Henvendelse: Sandielaursen@hotmail.dk, Mobil: 28570811

Bemærkninger: Nej

Tilgængelig indtil: - 16/05/2018

Præsentation af arbejdspladsen: vi har vælger nuklearmedicin fordi det har stor interasse for os begge og fordi vi har et mugligt projekt omkring MAG3 præperation og kvalitetskontroller i tankerne

Beskrivelse: Mie Suldrup: semester 6
Natasja Daudt Hansen: modul 4 og modul 13

Metode: vi vil undersæge literatur, preæperare og lave kvalitetskontroller og muglivis lave nogle renografier og på den måde undersøge billedekvaliteten

Tidshorisont: febuar 2019

Henvendelse: Mie Suldrup - mie-suldrupöhotmail.com Natasja Daudt Hansen - nalledaudt@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - .

Præsentation af arbejdspladsen: jeg har valgt patologi fordi det interasere mig, har endnu ikke et emne

Beskrivelse: mie suldrup: modul 10

Metode: ved det ikke endnu da jeg ikke har et emne

Tidshorisont: .

Henvendelse: mie suldrup mie-suldrup@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: .

Beskrivelse: Helle: M4 ( SHS)
Iveta : M7 (KIBA), M10 (SVS)

Metode: .

Tidshorisont: .

Henvendelse: Helle Holm: helleholm3063@gmail.com, Iveta Thomsen: itath@me.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Patologisk afdeling:
Rasmus: M13 SLB
Marion: S5 (SVS)
Emma: M10 (SVS), 5. semester, 6. Semester (SVS)

Metode:

Tidshorisont: juni-december 2018

Henvendelse: Marion van Leunen - marionvanleunen@hotmail.com Rasmus Pedersen - raspede@hotmail.com Emma Hvid Tønnesen - emmahvidt@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31 oktober

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Hvornår har man været på den ønskede afdeling?

Rasmus: M10 SVS, 5. Semester SVS, 6.semester SLB.
Marion: M4 (SLB Vejle), M10 (SVS), 6S (SLB Vejle), M13 (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)
Emma: M4 (SHS), M13 (SLB Vejle)

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Marion van Leunen - marionvanleunen@hotmail.com Rasmus Pedersen - raspede@hotmail.com Emma Hvid Tønnesen - emmahvidt@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har gennem uddannelsen opnået en bred viden indenfor det biokemiske speciale, hvor vores interesseområde ligger ved den analytiske del. Vi ønsker at have fokus på optimering inden for den analytiske del i forhold til sikring af kvaliteten.

Beskrivelse: Biokemisk afdeling:

Vinusha: M4 SLB, M6/7 SLB, 5 semester SVS og 6 semester SLB
Charlotte: M10 SHS, 5 semester SHS og 6 semester SHS.
Louise P: M10 SLB og 5 semester SLB.

Metode: .

Tidshorisont: Juni-december 2018

Henvendelse: Vinusha vijayakumar: Vinusha.v@hotmail.com, Charlotte Skytte Lund: char7940@gmail.com, Louise Innes Pedersen: fie702@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har i løbet af flere praktikforløb beskæftiget os med klinisk patologisk afdeling, og har herudfra udviklet en stor interesse inden for specialets forskellige arbejdsfunktioner. En stor del af denne interesse ligger inden for histologien. Arbejdet på afdelingen med præparering (herunder fiksering, udskæring og indstøbning) samt farvning har en stor betydning for diagnosticering. Derfor ønsker vi at udarbejde vores bachelorprojekt på patologisk afdeling med fokusområde på fiksering eller farvning.

Beskrivelse: Patologisk afdeling:

Vinusha: M1 SLB, M10 SVS og M13 SHS.
Charlotte: M1 SHS, M4 SVS, M6/7 SVS og M13 SVS
Louise P: M4 SVS, M6/7 SVS og M13 SVS

Metode: Præparering og farvning

Tidshorisont: Juni-december 2018

Henvendelse: Vinusha vijayakumar: Vinusha.v@hotmail.com, Charlotte Skytte Lund: char7940@gmail.com, Louise Innes Pedersen: fie702@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 04/06/2018

Præsentation af arbejdspladsen: På biokemisk afdeling har man mulighed for at samle meget data i forhold til nogle af de andre specialer og derfor har de resultater man kommer frem til også en større validitet. Dette synes vi vil være en bestemt styrke i forhold til den opgave vi skal lave og gør dette speciale appellerende.

Biokemisk er også det speciale hvori vi har været mest, og derfor har mest erfaring. Vi vil derfor gerne skrive inden for biokemi for at udnytte den erfaring bedst muligt.

Beskrivelse: Rebecca: 4. modul, 6/7. modul, 10. modul, 5. semester
Martin: 4. modul, 6/7. modul, 5. semester
Mads: 4. modul, 10. modul, 5. semester, 6. semester

Metode:

Tidshorisont: Juni-december

Henvendelse: Rebecca A. D. Pedersen tlf. 28509841 beciza@hotmail.com. Mads Poulsen tlf. 40251326 mads6000@hotmail.com. Martin H. Christensen martinhumle@gmail.com tlf: 51 34 11 08.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 04/06/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Patalogisk virker som et speciale med meget udviklingspotentiale, bland andet inden for det elektroniske felt, hvor der er meget der endnu ikke er afprøvet, og det kunne være spændende at være nogle af de første til at gøre det. Herudover er der både cytologi og histologi, som giver en alsidighed inden for specialet, og giver mange muligheder for at vælge emne.
Ydermere er der i patalogien mange parametre der kan ændres på og derfor er det et speciale i konstant udvikling, hvilket vi finder interessant.
Det er et felt vi kunne forestille os selv arbejde inden for i fremtiden.

Beskrivelse: Rebecca: 6. semester
Martin: 6. semester
Mads: 13. modul

Metode:

Tidshorisont: Juni-december

Henvendelse: Rebecca A. D. Pedersen tlf. 28509841 beciza@hotmail.com. Mads Poulsen tlf. 40251326 mads6000@hotmail.com. Martin H. Christensen martinhumle@gmail.com tlf: 51 34 11 08.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har interesse i at arbejde med metodesammenligning.

Beskrivelse: Fathiya: modul 4 og 10 samt semester 6 SLB
Ida : Modul 6/7 SLB og Modul 10 SVS
Morten : Model 6/7 SHS og semester 5 SVS

Metode:

Tidshorisont: Juni – December

Henvendelse: Fathiya: fathiya_456@hotmail.com . Ida : idakristina7@gmail.com. Morten : mortengryn@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har interesse i at arbejde med resistens.

Beskrivelse: Fathiya: modul 6/7 SLB
Ida : Modul 4 SLB
Morten : Model 4 SHS, 10 og semester 5 SVS


Metode:

Tidshorisont: Juni - December

Henvendelse: Fathiya: fathiya_456@hotmail.com . Ida : idakristina7@gmail.com. mortengryn@gmail.com.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi kan godt lide at udvalget af projekter næsten er uendeligt! Der er meget at vælge imellem og der er altid noget nyt at finde ud af og lære.

Beskrivelse: Josefine - M4 SLB, M6/7 SLB, M13 OUH
Emilie - S6 SHS
Lecia - M6/7 SLB, M10 SHS, M13 OUH

Metode: -

Tidshorisont: Juni-december 2918

Henvendelse: Josefine Busk - josefinebusk@me.com - 30288343, Emilie Skovby - emilieskovby@gmail.com - 30127591, Lecia Bjørnskov - lecia@bjoernskov.eu - 42675777

Bemærkninger: -

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker at skrive på patologisk (gerne på SHS) da, vi alle 3 har en stor interesse i det praktiske arbejde der findes på patologisk. Ydermere finder vi fordybningen i teorien i netop dette speciale som noget der taler direkte til os!
Alle emner på patologisk kan have vores interesse.

Beskrivelse: Josefine - M10 SHS, S6 SVS
Emilie - M4 SHS, M13 SHS
Lecia - M4 SLB

Metode: -

Tidshorisont: Juni - december 2018

Henvendelse: Josefine Busk - josefinebusk@me.com - 30288343, Emilie Skovby - emilieskovby@gmail.com - 30127591, Lecia Bjørnskov - lecia@bjoernskov.eu - 42675777

Bemærkninger: Da vi alle 3 har kendskab til SHS ønsker vi netop dette sygehus. Vi er alle velkendte med omgivelserne og vejledere.

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har interesse i de præanalytiske forhold

Beskrivelse: Nanna: M4 SLB, Semester 5, SLB
Lena: M6-7 SHS, Semester 5 SLB
Cecilia: M10 SLB, Semester 5 SLB, Semester 6 SVS

Metode: .

Tidshorisont: Juni - December 2018

Henvendelse: Lena Krabbenhøft: krabbenhoft91@gmail.com, Nanna Arenkiel: arenkiel1995@hotmail.com, Cecilia Madsen: cille-juul@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vi har i gennem uddannelsen, fundet meget intresse i det immunlogiske fag og derfor vil det være oplagt at beskæftige os inden for dette område, i vores afsluttende projekt.
Vi interesserer os for det manuelle arbejde i blodtypeserologien med antistofidentifikationspaneler og arbejdsgangen i donertapningen.

Beskrivelse: Nanna: M1 SLB, M10 SLB, Semester 6 SLB
Lena: M4 SHS, M10 SLB, Semester 6 SLB, M13 SHS
Cecilia: M1 SHS, M13 SHS

Metode: .

Tidshorisont: Juni - December 2018

Henvendelse: Lena Krabbenhøft: krabbenhoft91@gmail.com, Nanna Arenkiel: arenkiel1995@hotmail.com, Cecilia Madsen: cille-juul@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker dette speciale da vi alle tre generelt har interessen indenfor biokemisk afdeling. Hvormed interessen er banebrydende for at skabe bedst mulig projekt og godt samarbejde. Indenfor det sidste år har vi beskæftiget os mest med biokemisk afdeling, hvilket har givet os god faglig viden. Vi kan godt lide kombinationen af både den analytiske del på laboratorier og patient kontakt på afdelingerne.

Beskrivelse: Helle: M10, Semester 5, M13
Natasja: M6-7, M10, Semester 5, Semester 6
Iveta: M7, Semester 6, M13

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Helle Holm: helleholm3063@gmail.com, Natasja Daudt Hansen: nalledaudt@hotmail.com, Iveta Thomsen: itath@me.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Metode sammenlign, metode udvikling (eks. dobbelt farvning, ved at sammensætte 2 enkelt farvninger)

Beskrivelse: Patologisk
Susan: M 10 SLB
Jolanda: M 6 og 7 SLB
Carina: M4

Metode: farvning af væv

Tidshorisont: Juni - Januar

Henvendelse: Susan Mikkelsen Knudsen: susanmknudsen@gmail.com, Jolanda Snijder jolandasnijder1986@gmail.com, Carina Damkier Jørgensen: carina.d.j@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: vi har en del ideer i for hold til at arbejde med biokemi, såsom metode sammenlign (afpippeteringsrobotter i medikamenter, D-vitaminer på Xevo versus cobas, calcium ion på nova versus ABL, EDTA glas versus sænknings glas ), implementering af nyt apparat/ analyse, stabilitetsunderøgelse ( tempus, transport) rækkefølge af prøvetagningsglas.

Beskrivelse: Biokemi
Susan: M1 SVS, M4 SVS, M6/7 SVS
Carina. M1 SVS, M 6/7 SHS, S6 SLB
Jolanta: M1 SLB, M4 SLB,

Metode: Sammenlign af metoder/ analyser via blodprøver.

Tidshorisont: Juni- Januar

Henvendelse: Susan Mikkelsen Knudsen: susanmknudsen@gmail.com, Jolanda Snijder jolandasnijder1986@gmail.com, Carina Damkier Jørgensen: carina.d.j@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Præanalytiske faktorers indvirkning på koagulationsanalyser.

Beskrivelse: Louise Ingvardsen: M 4, 6/7 SVS og 13 SLB
Camilla Gustavsen: M 4 SHS, M 13 SLB

Metode: Blodprøvetagning og analysering

Tidshorisont: Juni- December

Henvendelse: Louise: ingvardsen_8@hotmail.com. Camilla: camilla_g_@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 14/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Arbejde indenfor Klinisk Mikrobiologi med fokus på resistens.

Beskrivelse: Louise: 6. semester SLB
Camilla: M 6/7 SHS og 6. semester SVS.

Metode: .

Tidshorisont: Juni til December

Henvendelse: Louise: ingvardsen_8@hotmail.com. Camilla: camilla_g_@hotmail.com

Bemærkninger: .

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Om Bydelsprojekt 3i1:

Boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB i Esbjerg finansierer og gennemfører sammen med Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune en helhedsplan under Bydelsprojekt 3i1 i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2020 i Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken. Beboere, der bor afdelinger i Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB i Kvaglund, Stengårdvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken kan frit benytte og deltage i alle tilbud, som helhedsplanen indeholder.
Helhedsplanen indeholder indsatser og aktiviteter indenfor områderne:
• Tryghed og trivsel
• Kriminalpræventiv indsats
• Uddannelse og beskæftigelse
• Forebyggelse og forældreansvar

Læs mere om Bydelsprojekt 3i1s indsatser hér: http://www.bydelsprojekt3i1.com

Beskrivelse: Bydelsprojekt 3i1 har bl.a. fokus på trivselsfremme blandt boligområdernes familier – herunder brobygning til foreningslivet, familie-workshops, ferieaktiviteter, mm. Mange børn på især Stengårdsvej karakteriseres som ”oplevelsesfattige” – de tilbringer skoleferierne i boligområdet og deltager kun i de gratis aktiviteter, der arrangeres i nærområdet. Samtidig er Stengårdsvej tidligere beskrevet som havende ”en lav bevægelsesvenlighed” (jf. rapporten ”Idræt i Udsatte Boligområder” (SDU, 2012)).

Bydelsprojekt 3i1 ønsker viden om, hvordan Idræts- og Læringsanlægget på Degnevej på permanent vis kan inddrages i aktiviteter for familier fra Stengårdsvej med et særligt fokus på forankring, frivillighed og/eller brobygning til foreningslivet.

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont: 2018

Henvendelse: km@b3i1.dk; 24293276

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/10/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet forventes udført sammen med en biokemisk afdeling og et børneambulatorium
Projektet skal afdække om der er forskel på hvor godt man kan regulere blodsukkeret hos små børn i forhold til større børn.Beskrivelse: Biokemisk afdeling
Pia M4 SLB, M6/7 SHS og 6. semester SVS
Viggo M10 SLB og 6. semester SHS
Hilda M4 SVS, M10 SLB

Metode: Til projektet udtages blodprøver der analyseres, og der udfærdiges et spørgeskema til forældrene

Tidshorisont: juni-december 2018

Henvendelse: Pia Sørensen ps@gmail.com, Viggo Larsen vg@gmail.com, Hilda Smidt hs@gmail.com

Bemærkninger: Dette er et eksempel Birgit

Tilgængelig indtil: - 19/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: KR Bed

Beskrivelse: Der ønskes et bud/vejledning på, i hvilke tilfælde OPUS 5- sengens spiseposition, med en eventuel finjustering, har sin berettigelse, ikke kun i forbindelse med pleje, men også i behandlingssituationer.
KR ønsker at få belyst omfanget af måltider i sengen i den danske hospitalssektor enten nationalt eller regionalt, som kan underbygge vigtigheden af OPUS 5 sengens spiseposition.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Christina Sahlertz Raufuss cra@krbed.dk / Mobil: 30734675

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 19/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: KR Bed

Beskrivelse: Kan man forestille sig, at en seng med et indbygget automatiseret venderegime helt eller delvist kan leve op til principperne for trykforebyggelse og behandling?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Christina Sahlertz Raufuss - KR BED - cra@krbed.dk / Mobil: 30734675

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 19/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Innovation - mindre virksomhed:
ReSense IVS www.resense.dk
Opfinder af fodgyngen, Peter Dubgaard-
Jeg er uddannet lærer og har arbejdet som folkeskolelærer i 12 år. Børns trivsel har altid været vigtig for mig, og jeg mener at øget trivsel også øger indlæring. Det kan bare være svært. Vi kender alle til folkeskolen, og til urolige børn. Børn med kropslig uro har ikke let ved at leve op til kravene i folkeskolen. Derfor startede min opgave med at finde måder, hvorpå at kropsligt urolige børn, kunne komme af med uroen på en hensigtsmæssig måde. Jeg fik bygget mange forskellige modeller af fodgyngen. Igennem 2 år, testede jeg forskellige udgaver, og hen af vejen blev det til det færdige produkt, vi kender fra i dag. Jeg tog patent på den færdige fodgynge i maj 2017.
I juni 2017 var Swnx ude på alle skoler i Sønderborg kommune, og siden da har den spredt sig til alle kommuner i landet.
For at opleve hvad børnene følte, når de brugte en Swnx, testede jeg den selv. Den var ganske fantastisk at sidde ved. Jeg tog den med til en fysioterapeut og en ergoterapeut, og de fik den monteret under deres skriveborde. De var begejstrede! Herved var Swnx for voksne skabt. Jeg designede en voksen udgave af fodgyngen, der passer godt ind på de fleste kontorer. Den er blevet testet på voksne med og uden skavanker, med fremragende resultater. Voksne testpersoner meldte tilbage at de oplevede at de gennem brugen af fodgyngen afhjalp lændeproblemer, rygsmerter, hævede ben og fødder, samt sovende fødder. Fodgyngen gav også øget koncentration og energi. En enkelt brugte også fodgyngen under genoptræning efter en kræopperation, og mente selv at han er kommet hurtigere på benene igen pga. fodgyngen.

Beskrivelse: Vil fodgyngen Swnx kunne bruges i genoptræningssituationer? Hvilke egenskaber kan der dokumenteres ved brugen af en Swnx?


Så et spørgsmål kunne også være: Kan fodgyngen bruges til genoptræning? Kan fodgyngen bruges til at afhjælpe hævede ben? Kredsløbsproblemer?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Peter Dubgaard. peter@resense.dk / 22940138

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 19/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse: • Plejepersonalets brug af værnemidler i eget hjem
o Det giver store udfordringer for personalet, men det har også stor betydning for den enkelte borger: – hvor opbevares værnemidlerne – ude på trappen – klæder man om i bilen – hvad siger naboer – stigmatisering – etik
o Frygt/angst for selv at blive syg eller bringe smitte med til familien
o Smittekæden – krydssmitte – generelle hygiejniske forholdsregler

• Håndhygiejne hos patienter og pårørende
o Pædagogisk indsats – tabu at tale om andres håndhygiejne – specielt mangel på håndhygiejne

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Kirsten.dittmer@rsyd.dk eller mobil: 30525693 / Kirsten Dittmer.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 20/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Syddansk Universitet

Beskrivelse: “Hvordan kan virtuelle (VR) miljøer kan anvendes i sundheds sektoren”.
Borger/rehab dimensionen. f.eks. video oplevelser, som kan bringes i spil i et VR miljø og således afprøves med e.g. en bestemt patientgruppe. Fokus kunne f.eks. være, hvad VR kan gøre socialt. Her kunne der f.eks. undersøges noget omkring interaktion mellem mennesker over en afstand. F.eks. gøre langtids indlagte patienter i stand til at tage hjem eller til at interagere med sine pårørende… eller tage på arbejde..?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Frederik Gottlieb frede@mci@sdu.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 19/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse: ”Mit forløb” App’en anvendes især på OUH, men udbredes også i stigende grad på Sygehus Sønderjylland. ”Life Manager” anvendes i både kommuner og på sygehuse.
Begge dele implementeres i sundhedsvæsnet med henblik på at sikre en bedre videndeling og en øget inddragelse af borger og pårørende. Det kunne således være interessant at se på, om patienten/borgeren oplever en forskel i graden af inddragelse i eget forløb, når disse teknologier anvendes.

Det er desuden, bl.a. gennem forskellige digitaliseringsstrategier, politisk bestemt, at anvendelsen af telemedicinske løsninger skal udrulles og anvendes i et stort omfang, både mono- og tværsektorielt. Sygehus Sønderjylland har igangsat flere projekter, hvor telemdicinske løsninger testes. I relation hertil kunne følgende to problemstillinger være aktuelle.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Trine Ungermann Fredskild og Anja Eskildsen kan evt. kontaktes for yderligere oplysninger

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 20/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse: Oplever patienterne en øget inddragelse i pleje og behandling i forbindelse med anvendelse af App’s (”Mit Forløb” og ”Life Manager”) i relation til deres kontakt med sygehuset?

”Mit forløb” App’en anvendes især på OUH, men udbredes også i stigende grad på Sygehus Sønderjylland. ”Life Manager” anvendes i både kommuner og på sygehuse.
Begge dele implementeres i sundhedsvæsnet med henblik på at sikre en bedre videndeling og en øget inddragelse af borger og pårørende. Det kunne således være interessant at se på, om patienten/borgeren oplever en forskel i graden af inddragelse i eget forløb, når disse teknologier anvendes.

Det er desuden, bl.a. gennem forskellige digitaliseringsstrategier, politisk bestemt, at anvendelsen af telemedicinske løsninger skal udrulles og anvendes i et stort omfang, både mono- og tværsektorielt. Sygehus Sønderjylland har igangsat flere projekter, hvor telemdicinske løsninger testes. I relation hertil kunne følgende to problemstillinger være aktuelle.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Trine Ungermann Fredskild og Anja Eskildsen kan evt. kontaktes for yderligere oplysninger

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 24/03/2018

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse:

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: hehi@haderslev.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/08/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

Beskrivelse: Hjemmesygepl. står ofte i den situation at borger er sat i AB behandling grundet infektion, men til trods for at medicinlisten og optællingsskemaer er rettet til, sker det at hjemmeplejen ikke får givet borger den rette medicin til rette tid.
Hvordan kan vi synliggøre at borger er i AB behandling, således at fejlmedicinering og ophold i AB kur undgås?
Hvordan gør vi det som sygeplejen ser som "piece of cake", let forståeligt for plejepersonalet?
Kan der på nogen nem måde skabes ekstra opmærksomhed heromkring uden at det bliver en længere arbejdsgang?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: ubje@sonderborg.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Hæmatologisk dagklinik søger at hjælpe patienter til at lære at leve med kroniske sygdomme. Sygdommene kan ofte være af den karakter, at de kan bringes i ro / tilbage, men mange dukker op igen, og ingen ved hvornår.

Beskrivelse: Klæder Hæmatologisk dagklinik sine patienter godt nok på til at lære at leve med kronisk blodsygdom.

Metode: dataindsamlingsmetode

Tidshorisont: ?

Henvendelse: helle.bruus@rsyd.dk / 79972671

Bemærkninger: foreløblig tid.

Tilgængelig indtil: - 06/12/2017

Præsentation af arbejdspladsen: test

Beskrivelse: test

Metode: test

Tidshorisont: 2017

Henvendelse: nfch@ucsyd.dk

Bemærkninger: test

Tilgængelig indtil: - 07/12/2017

Præsentation af arbejdspladsen: teeest

Beskrivelse: test

Metode: test

Tidshorisont: 2017

Henvendelse: nfch@ucsyd.dk

Bemærkninger: test

Tilgængelig indtil: - 30/11/2017

Præsentation af arbejdspladsen: test test

Beskrivelse: teeest

Metode: test test test

Tidshorisont: december 2017 til januar 2018

Henvendelse: nfch@ucsyd.dk

Bemærkninger: test

Tilgængelig indtil: - 31/08/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Sundhed og Træning i Kolding Kommune er en stor samlet afdeling af forskellige faggrupper, der arbejder med rehabilitering, genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme. Hovedparten af de ansatte er fysio- og ergoterapeuter, men vi har også sygeplejersker, diætist, psykolog og forskellige kandidater repræsenteret.
Et nyt tiltag i afdelingen er et borgerrettet balancekursus som et faldforebyggende tiltag med påregnet opstart d. 06.01.18
Målgruppen for kurset er borgere der endnu ikke er begyndt at falde, men føler sig usikre og er i risiko herfor, eller har oplevet 1-2 fald.

Beskrivelse: Forløbet består af 6 gange med 2 ugers interval a’ 2 timers varighed. Hver gang vil der være en times træning/fysisk aktivitet og en times teoretisk oplæg med udgangspunkt i forskellige emner, der har betydning for faldrisiko. Der er et overordnet og gennemgående fokus på hvad man selv kan gøre som borger, for at nedsætte risikoen for fald. Hovedparten af tilbuddet varetages af fysioterapeuter, men med inddragelse af ergoterapeut, sygeplejerske og diætist nogle af gangene.
Borgerne undersøges ved en individuel opstart og der udføres BESTest samt FES-I ved start og slut. Ud fra undersøgelsen får borgerne individuelt tilpasset øvelsesprogram til hjemme træning. Vi laver telefonisk opfølgning efter 3 måneder.
Vi forestiller os at nedenstående kunne være interessant at undersøge, men er også åbne overfor andre muligheder i et evt. bachelor projekt:
Får vi fat i de rigtige borgere?
Medfører indsatsen en ændring i holdning og adfærd og bibeholdes det over tid?
Stemmer indholdet af kurset overens med borgernes forventninger?

Metode: kvalitativ

Tidshorisont: "Nu" til udgang af 2018

Henvendelse: Fysioterapeut og klinisk underviser, Jane Østergård Lundbæk, jaol@kolding.dk, 30714107

Bemærkninger: Ingen

Tilgængelig indtil: - 10/12/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Formål: Formålet med denne opgave er, at undersøge hvordan sygeplejersken sikrer individuel sygepleje til coloncancer opererede patienter i et accelereret forløb.

Problemformulering:
Hvilken betydning kan et accelereret patientforløb have for den individuelle sygepleje til patienter opereret for coloncancer?

Metode: Kvalitativ semistruktureret interview.

Tidshorisont:

Henvendelse: helene-sw@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 08/11/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Test

Beskrivelse: Test

Metode: test

Tidshorisont: 1 år

Henvendelse: 20306007

Bemærkninger: Dette er en test

Tilgængelig indtil: - 19/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Målgruppe: sygeplejersker der arbejder med medicinadministration.

Beskrivelse: Projektet har til formål, at belyse hvilke faktorer der ligger til grund for, at sygeplejersker har en mangelfuld rapportering af utilsigtede hændelser (UTH’er) inden for medicinadministration.


Hvilke faktorer ligger til grund for, at sygeplejersker på gastromedicinsk afdeling har en mangelfuld rapportering af utilsigtede hændelser inden medicinadministration?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: trineoland@hotmail.com og lea.grejsen@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 02/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt på sygeplejerskeuddannelsen, UC Syd, Esbjerg

Målgruppe: Patienter og/eller sygeplejersker indenfor hjerterehabilitering i sekundær sektor

Beskrivelse: Jeg ønsker at undersøge, hvorfor den CABG-opererede patient med indvandrerbaggrund i ikke-vestlige lande frafalder under hjerterehabilitering i den sekundære sektor.

Foreløbig problemformulering: Hvorfor frafalder etniske minoriteter, som har fået foretaget en by-pass operation under hjerterehabilitering, og hvordan kan sygeplejersken støtte patienten i at fastholde dette forløb?

Metode: Semistrukturerede interview

Tidshorisont:

Henvendelse: michellekvm@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 26/11/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Fælles Akutmodtagelse

Beskrivelse: Formål: At undersøge sygeplejerskers erfaringer med inddragelse af pårørende på akutmodtagelsen

Foreløbig problemformulering: Hvilken betydning har sygeplejerskens erfaringer for, hvordan pårørende til den akut syge patient inddrages?

Metode: Kvalitativt interview

Tidshorisont: 25/10-2017 - 19/11-2017

Henvendelse: E-mail: nanna_christiansen61@hotmail.com, tlf. nr.: +45 20 67 09 37

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/12/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Bashelorprojekt - Sygeplejerske
Målgruppe: Sygeplejersker i klinisk praksis med hhv 1 til 3 år autorisation.
- Også gerne sygeplejerske, som har gennemgået et særligt tilrettelagt introduktionsprogram for nyuddannede.

Beskrivelse: Vi ønsker at søge forståelse for, hvordan vi som nyuddannede sygeplejersker kan yde den bedste kvalitet i sygeplejen samt hvilke muligheder der findes for at ruste den nyuddannede sygeplejerske til mødet med arbejdslivet.

Metode: Kvalitativ - semistruktureret interview

Tidshorisont: 25.okt - 05. dec 2017

Henvendelse: mariahouborg@live.com Jonnalj@iclud.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/11/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt (sygeplejerske)
Patienter som er i hæmodialyse og som står på transplantationslisten

Beskrivelse: Formålet med projektet er, at få en forståelse for, hvordan hæmodialysepatienter oplever ventetiden til en ny nyre og om sygeplejen har en betydning for deres livskvalitet i venteprocessen

Metode: kvalitativ - semistrukturet interview

Tidshorisont: 24-10-2017 til 30-11-2017

Henvendelse: Linda Sørensen: linda_1266@hotmail.com tlf: 52 11 05 50 og Kirsten Boel, Ausdal@msn.com, tlf. 60 65 64 95

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 02/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt (Sygeplejerske)
Målgruppe: Sygeplejersker ansat i primærsektor

Beskrivelse: Studier viser, at mennesker med livstruende sygdomme ønsker at være længst muligt hjemme og eventuelt at dø hjemme. De seneste års danske erfaringer peger dog på flere faglige og organisatoriske udfordringer for professionelle i primærsektoren, hvis det skal kunne lykkes

Vi ønsker at undersøge sygeplejerskens rolle i plejen til den døende patient, som ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem samt diskutere hvorledes den basale palliative indsats kan kvalitetsudvikles og optimeres bedst mulig.

Foreløbig problemformulering:
Hvorledes kan sygeplejersker i primærsektor medvirke til at gøre den sidste tid bedst mulig for den døende i eget hjem?

Metode: Gruppeinterview

Tidshorisont:

Henvendelse: kariina_w@hotmail.com og nathalie_gyldenklev@hotmail.com

Bemærkninger: Vi allerede etableret en kontakt og har ikke brug for yderligere informanter.

Tilgængelig indtil: - 02/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt (sygeplejerske)
Patienterne som har gennemgået et accelereret patientforløb i forbindelse med hofte- eller knæalloplastikker

Beskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge patienters oplevelse af overgangen fra indlæggelse til eget hjem i forbindelse med det accelererede patientforløb indenfor hofte- eller knæalloplastik.

Metode: Kvalitativ - semistruktureret interview

Tidshorisont: 13.10.17 - 01.12.17

Henvendelse: gittekristensen1993@gmail.com astridl100@hotmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 02/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt (Sygeplejerske)
Målgruppe: Sygeplejersker ansat på hospice

Beskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge sygeplejerskernes muligheder og udfordringer ift. inddragelse af familien til den ældre patient indlagt på hospice.

Metode: Kvalitativt semi-struktureret interview

Tidshorisont: 12/10-17 - 15/11-17

Henvendelse: jeannelauridsen@hotmail.com, christinaibsenbrammer@gmail.com

Bemærkninger: Der er taget kontakt til et hospice

Tilgængelig indtil: - 31/01/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Bachelorprojekt (sygeplejerske)
Målgruppe: sygeplejersker ansat på hospice

Beskrivelse: Formålet med projektet er, at få en større indsigt i, hvornår og hvordan sygeplejersker ansat på hospice forberede patienter og pårørende på en forestående udskrivelse fra hospice til eget hjem, hos patientgruppen, som indlægges til livets afslutning, men som kommer i bedring under opholdet.

Metode: interview

Tidshorisont:

Henvendelse: thealibo@hotmail.com cpvjacobsen@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - Oplevelse af det sammenhængende for patienter med erhvervet hjerneskade.

Præsentation af arbejdspladsen: Rehabiliteringen.

Beskrivelse: - Hvordan kan kontinuitet påvirke sundhedstilstanden for patienter med hjerneskade i et sammenhængende patientforløb.

Metode: Kvalitativ interview

Tidshorisont: 3-10-17 til den 1-1-2018

Henvendelse: tina.kaer@outlook.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 25/10/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Medicinsk speciale

Beskrivelse: Der ønskes at afdække sygeplejerskers oplevelser og udfordringer i mødet med den medicinske patient med anden etniske baggrund.

Metode: Kvalitativt interview

Tidshorisont: 9/10 - 25/10

Henvendelse: skovagervej@live.dk, sarasophiebr@gmail.com

Bemærkninger: Der er taget kontakt til andre sygehuse med henblik på indsamling af empiri

Tilgængelig indtil: - 01/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i integreret sengeafsnit C, Psykiatrisk afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: Psykiatrisk integreret sengeafsnit C er i gang med et projekt kaldet ”Åbent kontor”. I den forbindelse ønskes undersøgt:
- Hvad betyder ”Åbent kontor” for den psykiatriske sygepleje?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Klinisk sygeplejelærer Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/07/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i integreret sengeafsnit D, Psykiatrisk afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: Den fysiske aktivitet er en del af den psykiatriske behandling i Psykiatrisk afdeling Esbjerg
- Hvilken betydning har den planlagte fysiske aktivitet for den indlagte patient?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Klinisk Sygeplejelærer Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/07/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i integreret sengeafsnit D, Psykiatrisk afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: -Hvilken betydning har relationen mellem sygeplejersken og den psykiatriske patient i forbindelse med forebyggelse og reduktion af tvang?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Klinisk Sygeplejelærer Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/07/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i integreret sengeafsnit D, Psykiatrisk afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: Hvad sker der med compliancen i forbindelse med anvendelse af tvang?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Klinisk Sygeplejelærer Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk.

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/07/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Region Syddanmark,Voksen psykiatrien Esbjerg.

Vi arbejder i disse år med nedbringelse af tvang i psykiatrien. I den forbindelse kunne vi godt tænke hos at der blev sat fokus på ergoterapeutiske kvalitetsstandarder for nedbringelse af tvang.

Beskrivelse: I Voksen psykiatrien i Esbjerg er der 5 sengeafsnits, der fungerer som integreret åben/lukket afsnit. Til hver sengeafsnit er der tilknyttet en ergoterapeut, der hver især leders af funktionslederen på den enkelte sengeafsnit. Der gøres derfor forskellige erfaringer med nedbringelse af tvang på de enkelte sengeafsnits. Men hvad er der evidens for og hvilke kvalitetsstandarder kan indgå i den ergoterapeutiske intervention?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Kurt.Reppien.Thomsen@rsyd.dk tlf 29176038, Camilla.Malund.Elmkaer-Koch@rsyd.dk

Bemærkninger: Det er Camille Malund Elmkær-Koch der vil stå tilrådighed for de studerende

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Patologisk klinik SHS

Beskrivelse: Da jeg har haft flere kliniske ophold på klinikken, har en erfaring, der er relevant i forhold til et eventuelt projekt. Optimering af immunfarvninger med henblik på, at udnytte nattetimerne og måske få en besparelse på udgifterne til reagenser.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: familienalnor@bbsyd.dk

Bemærkninger: M4: Biokemisk Klinik SHS; M7: Mikrobiologisk Klinik SHS; M6: Patologisk klinik SHS; M10: Patologisk klinik SHS; M11: Immunologisk klinik Aabenraa SHS; M12: Immunologisk klinik Aabenraa SHS

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Immunologisk klinik Aabenraa sygehus

Beskrivelse: Jeg har efter modul 11 ophold på immunologisk klinik på Aabenraa sygehus fået stor interesse i serologien. Modul 12 bygger videre på dette modul, hvor det vil kvalitetssikring og kvalitetes udvikling som er i fokus. Begge moduler er gode fundamenter, at bygge et bachelorprojekt op omkring. Jeg forestiller mig noget med metode/reagens sammenligning, der underbygges med relevante statistiske beregninger

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: familienalnor@bbsyd.dk

Bemærkninger: M4: Biokemisk Klinik SHS; M7: Mikrobiologisk Klinik SHS; M6: Patologisk klinik SHS; M10: Patologisk klinik SHS; M11: Immunologisk klinik Aabenraa SHS; M12: Immunologisk klinik Aabenraa SHS

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Klinisk Immunologisk afdeling (Kolding)

Beskrivelse: Der er stort samarbejde mellem de to nævnte specialer, og vi oplever efterhånden at de to specialer er slået sammen til én afdeling.

Analysering af D3-vitamin.
Antistofindifikation

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: linda1993@live.dk og nagina94@live.dk og elfinito@live.dk

Bemærkninger: Linda Rania Kerdi: M4 – PAT (SHS), M6 – KBA (AUH), M7 – KBA (AUH), M10 – KBA/PAT (AUH), M11 – KIBA (SHS), M12 – KBA (SLB). Rashid Barakhoev: M4 – KIBA (SLB), M6 – KIBA (SLB), M7 – KIBA (SLB), M10 – KMA (SLB), M11 – KIBA (SLB), M12 – KBA (SLB). Negeena Paiman: M4 – KBA (SLB), M6 – PAT (SLB), M7 – PAT (SLB), M10 – KIBA (SLB), M11- KIBA (SLB), M12 – KIBA (SLB).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Klinisk Biokemisk afdeling ( Kolding)

Beskrivelse: Vi har valgt biokemisk afdeling, fordi mulighederne på specialet er mange. Vi har som gruppe kendskab og bred viden indenfor området.
Gennem studiet har vi brugt en del tid på biokemisk afdeling i forskellige byer og derfor har vi også sammen overvejet forskellige interesserområder indenfor specialet:
- Metodevalidering af Kolesterol på Cobas b101 og Cobas 800 (SLB kolding)
- Holdbarhed af forskellige parametre efter analysering på Cobas 8000.
- Præanalytiske forholdets betydning af analyseresultater

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: linda1993@live.dk og nagina94@live.dk og elfinito@live.dk

Bemærkninger: Linda Rania Kerdi: M4 – PAT (SHS), M6 – KBA (AUH), M7 – KBA (AUH), M10 – KBA/PAT (AUH), M11 – KIBA (SHS), M12 – KBA (SLB). Rashid Barakhoev: M4 – KIBA (SLB), M6 – KIBA (SLB), M7 – KIBA (SLB), M10 – KMA (SLB), M11 – KIBA (SLB), M12 – KBA (SLB). Negeena Paiman: M4 – KBA (SLB), M6 – PAT (SLB), M7 – PAT (SLB), M10 – KIBA (SLB), M11- KIBA (SLB), M12 – KIBA (SLB).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Jeg har ikke været meget på dette speciale, men jeg synes stadig, at det er meget interessant og kompleks område, da det har meget kroppen at gøre, især immunforsvaret, som en af vores vigtigste egenskaber. antigen-antistof analyser vil være oplagt at undersøge.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Sade Ali abdi. sade10@hotmail.com

Bemærkninger: Modul 4: KIBA(SLB), Modul 6:KIBA (SLB)Modul 7: Nuklear(SLB), Modul 10: KIBA(SLB),Modul 11: KIBA (SLB),Modul 12:KIBA(SLB)

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Immunologisk afdeling

Beskrivelse: Vi har mest kendskab og bred viden indenfor specialet. Vi er godt rutineret og kender til fagsproget og derved størst interesse inden for biokemisk afdeling. Vi har alle tre et studiejob på afdelingen og arbejder derfor meget selvstændigt. Som tre mands gruppe inden for specialet vil vi kunne bidrage hinanden med vores faglighed, da vi også har været på afdelingen i andre byer, så som Vejle, Kolding, Frederecia, Sønderborg og Århus.
Der er stort samarbejde mellem de to nævnte specialer, og vi oplever efterhånden at de to specialer er slået sammen til én afdeling.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: linda1993@live.dk og nagina94@live.dk og elfinito@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Jeg har været på afdelingen i 2 moduler, og det er et rigtigt godt sted at være, både fagligt og socialt.

Beskrivelse: Jeg har valgt at skrive i dette speciale, fordi det er det speciale som jeg mest har været på, i løbet af uddannelsen, dermed meget interessant speciale for mi.
Det er et emneområde, som vil være oplagt for mig at skrive om. Metodesammenligning kunne være et interessant emne.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Sade Ali Abdi. sade10@hotmail.com

Bemærkninger: Modul 4: KIBA(SLB), Modul 6:KIBA (SLB)Modul 7: Nuklear(SLB), Modul 10: KIBA(SLB),Modul 11: KIBA (SLB),Modul 12:KIBA(SLB)

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt biokemisk afdeling, fordi mulighederne på specialet er mange. Vi har som gruppe kendskab og bred viden indenfor området.
Gennem studiet har vi brugt en del tid på biokemisk afdeling i forskellige byer og derfor har vi også sammen overvejet forskellige interesserområder indenfor specialet:
- Metodevalidering af Kolesterol på Cobas b101 og Cobas 800 (SLB kolding)
- Holdbarhed af forskellige parametre efter analysering på Cobas 8000.
- Præanalytiske betydning af analyseresultater

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: linda1993@live.dk og nagina94@live.dk og elfinito@live.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Begrundelsen for dette valg er at vi har interesse for Immunologiske analyser. Vi har alle et indgående kendskab til arbejdsflow, analyser og rutiner.
Vi kunne godt tænke os at lave et projekt omkring holdbarheden af antigener eller antistoffer i patientprøver og undersøge hvordan prøverne opbevares bedst muligt.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: korsgaard87@hotmail.com monzemussen@gmail.com sussie_trold@msn.com

Bemærkninger: Sussie: M4: KPA (SLB), M6: KIBA (SLB), M7: KIBA (SLB), M10: KMA (SLB), M11: KBA (SVS), M12: KBA (SVS). Monica: M4: KMA (SVS), M6: KIBA (SLB), M7: KIBA (SLB), M10: KBA (SVS), M11: KBA (SVS), M12: KBA (SVS). Annekathrine: M4: KIA (SVS), M6: Nuklearmedisinsk afd. (SVS), M7: KBA (SVS), M10: KIA (SVS), M11: Patologisk afd. (SHS), M12: Mikrobiologisk afd. (SHS).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse:
Begrundelsen for dette valg er at vi har interesse for arbejdet med biokemisk analyse og prøvetagning. Samt ønsker vi at arbejde indenfor biokemi efter uddannelsens afslutning. Vi har et indgående kendskab til arbejdsflow, analyser og rutiner.
Vi har en interesse for Syre-base status og hvordan man kan optimere analysering af disse med mindst mulige gener for patienten og vi har en stor interesse for de præanalytiske faktorers bidrag til analysesvaret i forbindelse med analysering.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: korsgaard87@hotmail.com monzemussen@gmail.com sussie_trold@msn.com

Bemærkninger: Sussie: M4: KPA (SLB), M6: KIBA (SLB), M7: KIBA (SLB), M10: KMA (SLB), M11: KBA (SVS), M12: KBA (SVS). Monica: M4: KMA (SVS), M6: KIBA (SLB), M7: KIBA (SLB), M10: KBA (SVS), M11: KBA (SVS), M12: KBA (SVS). Annekathrine: M4: KIA (SVS), M6: Nuklearmedisinsk afd. (SVS), M7: KBA (SVS), M10: KIA (SVS), M11: Patologisk afd. (SHS), M12: Mikrobiologisk afd. (SHS).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har opnået en vis forhåndsviden om specialet. Patologi er under stadig udvikling og af vigtighed for patienten. Vi er derfor bl.a. interesserede i optimering af immunhistokemiske analyser såsom HER2 anvendt i i brystkræftscreening.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: kai.laschki@gmail.com; kkirkn@gmail.com

Bemærkninger: Kai Laschki: Modul 4 KPA SLB, Modul 6 KIBA SLB, Modul 7 KIBA SLB, Modul 10 KMA SLB, Modul 11 KMA SVS, Modul 12 KMA SVS. Kristian Jepsen: Modul 4 KBA SHS, Modul 6 KIA SHS, Modul 7 KPA SHS, Modul 10 KMA SHS, Modul 11 KPA SHS, Modul 12 KMA SHS

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt specialet mikrobiologi pga. hvad vi ser som gode muligheder. Specialet er hvad vi samlet set har mest erfaring inden for samt interesse i. Vi er særlig interesserede i bloddyrkning eller automatiseret udsåning såsom WASP.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: kai.laschki@gmail.com; kkirkn@gmail.com

Bemærkninger: Kai Laschki: Modul 4 KPA SLB, Modul 6 KIBA SLB, Modul 7 KIBA SLB, Modul 10 KMA SLB, Modul 11 KMA SVS, Modul 12 KMA SVS. Kristian Jepsen: Modul 4 KBA SHS, Modul 6 KIA SHS, Modul 7 KPA SHS, Modul 10 KMA SHS, Modul 11 KPA SHS, Modul 12 KMA SHS

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt patologi da vi synes det er et spændende fagområde, og vi har en stor interesse for det, også selvom det ikke er alle der har lige stor erfaring med området. vi har forskellige interese områder inden for patologien men de mest væsentlige til et bachelor projekt kunne være:
optimere en farve metode evt på vantana (immunhistokemiske farve metoder)
specifik i vejle automatisk indstøbning på flere præperater - vil det spare tid
hvor længe skal lymfe knuderne ligge i GEWF for at blive mærkbare

Vi ved godt at der ikke ses med milde øjne på 4 mandsgrupper, men håbet er at Susanne bliver optaget på lægestudiet. Og derfor ikke skal skrive bachelor med os

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Annamariags@gmail.com ; cnyholm@fiberflex.dk ; tullemus95@msn.com ; susanne@nahnsen.dk

Bemærkninger: Anna Maria Sørensen M4-KBA/SVS M6-KBA/SVS M7-KPA/SVS M10-KBA/SVS M11-NUK/SLBvejle M12-KPA/SLBvejle

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Som 2. prioritet har vi valgt biokemisk speciale, eftersom det er et speciale, vi alle 3 har erfaring fra.

Vi har dog ikke nærmere lagt os ind på et emne, vi kunne beskæftige os med.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Karina_Jakobsen@hotmail.com ; 92thiim@gmail.com ; furuze_k42@hotmail.com

Bemærkninger: Fürüze Kücük: M4 - NUK (SLB); M6 - KIBA (SLB); M7 - KIBA (SLB); M10 - KPA (SLB); M11 - KIB (SVS); M12 - KIB (SVS). Jonas Thiim: M4 - KIBA (SLB); M6 - KPA (SLB); M7 - KPA (SLB); M10 - KIBA (SLB); M11 - KIB (SVS); M12 - KIB (SVS). Karina Jakobsen: M4 - KMA (SLB); M6 - KIBA (SLB); M7 - KIBA (SLB); M10 - KIBA (SLB); M11 - NME (SVS); M12 - NME (SVS)

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vores 1. prioritet er immunologisk speciale, eftersom det er et speciale, vi alle tre har erfaring fra, og stor interesse i.

Vi ønsker at undersøge hvorvidt den anvendte centrifugeringshastighed er optimal for analysering på Autovue Innova, og om en anden hastighed eventuelt kan muliggøre indførslen af automatiseret DAT.

Eftersom det er i Kolding at de fleste manuelle immunologisk analyser udføres, er det et projekt, der primært er henvendt hertil.

Vi er dog også åbne for at der kan være andre områder indenfor det immunologiske speciale, vi kan undersøge.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Karina_Jakobsen@hotmail.com ; 92thiim@gmail.com ; furuze_k42@hotmail.com

Bemærkninger: Fürüze Kücük: M4 - NUK (SLB); M6 - KIBA (SLB); M7 - KIBA (SLB); M10 - KPA (SLB); M11 - KIB (SVS); M12 - KIB (SVS). Jonas Thiim: M4 - KIBA (SLB); M6 - KPA (SLB); M7 - KPA (SLB); M10 - KIBA (SLB); M11 - KIB (SVS); M12 - KIB (SVS). Karina Jakobsen: M4 - KMA (SLB); M6 - KIBA (SLB); M7 - KIBA (SLB); M10 - KIBA (SLB); M11 - NME (SVS); M12 - NME (SVS)

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Begrundelse for valg af speciale:
Vi har begge to været på Immunologisk Klinik i Åbenrå og haft et rigtig godt ophold her og synes at det er et spændende speciale.

Beskrivelse af interesseområde:
Vi kunne forestille os at undersøge evt. problemstillinger i forbindelse med Antistofidentifikation, men er åbne for andre emner.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: sarah.hachmann@gmail.com og annetp@live.dk

Bemærkninger: Anne T. Petersen: M4: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M6: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg - M7: Patologisk Klinik SHS, Sønderborg - M10: Immunologisk Klinik SHS; Åbenrå - M11: Mikrobiologisk Klinik SHS; Sønderborg - M12: Patologisk Klinik, SHS. Sarah Hachmann: M4: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M6: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg - M7: Immunologisk Klinik SHS, Åbenrå - M10: Patologisk Klinik SHS, Sønderborg - M11: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M12: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Begrundelse for valg af speciale:
Vi har begge to været på Mikrobiologisk Klinik på hhv. modul 4, 11 og 13 (de 2 sidstnævnte er selvvalgte moduler) og har således haft mulighed for fordybelse på området, som vi nu kan bygge videre på, da fundamentet er skabt.
I de kliniske undervisningsperioder på Mikrobiologisk Klinik har vi haft et rigtig godt samarbejde, både internt og med vores kliniske underviser, hvilket vi synes er meget frugtbart og gavnligt for et større projekt, som bacheloropgaven er.
Vi er begge særdeles glade for at beskæftige os med mikrobiologien - det er her vores store interesse er og hvor vi gerne ser os selv i et fremtidigt arbejdsliv.

Beskrivelse af interesseområde:
På modul 11 beskæftigede vi os bl.a. med bloddyrkning, hvor vi har fået etableret nogle gode kontakter inden for feltet (herunder repræsentanter fra BioMeriéux og Becton Dickinson), som har tilbudt at stå til rådighed for faglig sparring.
Selve emnet ønsker vi at nå frem til sammen med vores kliniske underviser, da det afhænger af, hvad klinikken kan tilbyde og hvad der er praktisk muligt ift. budget, kapacitet og tidsperspektiv, men området må meget gerne være bloddyrkning / sepsis.
Vi har allerede selv forskellige ideer på tegnebrættet som tager udgangspunkt i tidlig opsporing af sepsis (herunder fx sammenligning af forskellige analysemetoder, optimering af procedurer, afprøvning af ”bed-side”/point of care-analyseudstyr (evt. udlånt) el. lign.
Overordnet vil vi gerne undersøge, hvordan vi kan optimere kvaliteten og levere hurtigere (og korrekte) analysesvar.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: sarah.hachmann@gmail.com og annetp@live.dk

Bemærkninger: Anne T. Petersen: M4: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M6: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg - M7: Patologisk Klinik SHS, Sønderborg - M10: Immunologisk Klinik SHS; Åbenrå - M11: Mikrobiologisk Klinik SHS; Sønderborg - M12: Patologisk Klinik, SHS. Sarah Hachmann: M4: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M6: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg - M7: Immunologisk Klinik SHS, Åbenrå - M10: Patologisk Klinik SHS, Sønderborg - M11: Mikrobiologisk Klinik SHS, Sønderborg - M12: Biokemisk Klinik SHS, Sønderborg

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt Biokemisk som 2. prioritet da vi skulle vælge en 2. prioritet og vi alle tre har været på Biokemisk afdeling i hhv. Esbjerg, Vejle og Sønderborg. Vi har fokuseret mest på Mikrobiologisk og har derfor ikke rigtig nogle interesseområder vi specifikt går efter ved denne prioritet.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Laole22@gmail.com , shironi-k-1@hotmail.com , karutti@hotmail.com

Bemærkninger: Lærke Katrine Olesen: M4: KPA (SHS). M6: KMA (SHS). M7: KBA (SHS). M10: KBA (SHS). M11: Forsknings afdeling for allergier (IBIMA). M12: KPA (SVS). Shironi Kajamugan: M4: KMA (SVS). M6: KIBA (SVS). M7: KMA (SVS). M10: KBA (SVS). M11: KMA (SLB, Vejle). M12: KBA (SLB, Vejle). Karina Lykke Ellegaard: M4: KBA (SVS). M6: KMA (SVS). M7: KMA (SVS). M10: KMA (SVS). M11: NME (SVS). M12: NME (SVS).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt mikrobiologisk som vores første prioritet da vi alle har været på dette speciale dog på forskellige sygehuse og forskellige tidspunkter. Vi synes alle at mikrobiologisk er et meget spændende speciale og det er også derfor vi ønsker at skrive bachelor i det.
På nuværende tidspunkt har vi endnu ikke fundet et fast emne men vi hælder mod optimering af analysemetoder i forbindelse med uriner, samt podninger og hygiejneregler.

Emner under disse overordnede punkter er f.eks.:

Uriner:
Minimering af tilblandingsflora. En vejledning til korrekt prøvetagning ved mistanke om urinvejsinfektioner.

Podninger:
Implimentering af hurtiganalyser i Lægepraksis - Optimering af “Rette svar til rette tid”? Eller Penicillin-resistens-bombe?

Hygiejne:
Håndhygiejne - fra manuel til automatiseret. En kamp mod bakterierne!

Vi vil rigtig gerne skrive og udføre bachelorprojektet på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, da vi alle har været på dette sygehus. Heraf har to af os været på Mikrobiologisk på samme sygehus, og derfor er vi stand til selvstændigt at finde rundt på afdelingen.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Laole22@gmail.com , shironi-k-1@hotmail.com , karutti@hotmail.com

Bemærkninger: Lærke Katrine Olesen: M4: KPA (SHS). M6: KMA (SHS). M7: KBA (SHS). M10: KBA (SHS). M11: Forsknings afdeling for allergier (IBIMA). M12: KPA (SVS). Shironi Kajamugan: M4: KMA (SVS). M6: KIBA (SVS). M7: KMA (SVS). M10: KBA (SVS). M11: KMA (SLB, Vejle). M12: KBA (SLB, Vejle). Karina Lykke Ellegaard: M4: KBA (SVS). M6: KMA (SVS). M7: KMA (SVS). M10: KMA (SVS). M11: NME (SVS). M12: NME (SVS).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi har valgt biokemi fordi mulighederne er mange. Erfaringsmæssigt er det også det fagområde vi har været mest indenfor. Vi har interesser indenfor
* Andre glas til cai for at undgå en halv times ventetid
* Holdbarhed på Biokemiske parametre
* Hvilke parametre i a gas kan tages som venepunktur
Vi ved godt at der ikke ses med milde øjne på 4 mandsgrupper, men håbet er at Susanne bliver optaget på lægestudiet. Og derfor ikke skal skrive bachelor med os

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Annamariags@gmail.com ; cnyholm@fiberflex.dk ; tullemus95@msn.com ; susanne@nahnsen.dk

Bemærkninger: Anna Maria Sørensen M4-KBA/SVS M6-KBA/SVS M7-KPA/SVS M10-KBA/SVS M11-NUK/SLBvejle M12-KPA/SLBvejle ;Anna Sofie Burmeister M4-KIBA immunologi/SHSsønderborg M6-KPA/SHSsønderborg M7-KIBAbiokemi/SHSsønderborg M10-KIBAbiokemi/SHSsønderborg M11-KIBAbiokemi/SHSsønderborg M12-KIBAbiokemi/SHSsønderborg ; Christina Sørensen M4-KMA/SVS M6-KBA/SVS M7-KBA/SVS M10-KBA/SVS M11-KPA/SLBvejle M12KMA/SLBvejle ; Susanne Nahnsen M4-KBA/SVS M6-KPA/SVS M7-KPA/SVS M10-KPA/SVS M11-KPA/SLBvejle M12-KIBA/SLBkolding

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi er interesserede i immunologien, og vi finder de ikke-serologiske undersøgelser mest spændende!
Vi kunne godt tænke os at arbejde med et projekt som er relevant at få belyst ift at få optimeret arbejdsgange.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Heidijohansen1989@gmail.com , M3-nonbo@hotmail.com , lisbeth.k.mariager@gmail.com

Bemærkninger: Lisbeth K. Mariager : M4: KBA(SVS). M6: KBA(SVS). M7: NME(SVS). M10: KIBA(VEJLE). M11: KIBA(VEJLE). M12: KIBA(KOLDING). Karina Nonbo: M4: KIA(VEJLE). M6: NUK(VEJLE). M7: KIBA(VEJLE). M10: KMA(SVS). M11: KBA(SVS). M12: KIBA(SVS). Heidi J. Kristensen: M4: KBA(SVS). M6: KPA(SVS). M7: KPA(SVS). M10: KPA(SVS). M11: KIBA(VEJLE). M12: KIBA(KOLDING).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: - Metodesammenligning af D-vitamin på Bioplex og Cobas (SLB Vejle).
- Koagulationsanalyser mhp betydningen af centrifugeringstiden (som er længere tid og højere g end alle andre analyser) (både SVS og SLB).
- Hæmatologi på Sysmex. (Både SVS og SLB)

Vi har alle tre stor interesse inden for det Biokemiske speciale. Ovenstående er emner som vi finder interessante at undersøge nærmere.
Vi kunne godt tænke os at arbejde med et projekt som er relevant at få belyst ift at få optimeret arbejdsgange.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Heidijohansen1989@gmail.com , M3-nonbo@hotmail.com , lisbeth.k.mariager@gmail.com

Bemærkninger: Lisbeth K. Mariager : M4: KBA(SVS). M6: KBA(SVS). M7: NME(SVS). M10: KIBA(VEJLE). M11: KIBA(VEJLE). M12: KIBA(KOLDING). Karina Nonbo: M4: KIA(VEJLE). M6: NUK(VEJLE). M7: KIBA(VEJLE). M10: KMA(SVS). M11: KBA(SVS). M12: KIBA(SVS). Heidi J. Kristensen: M4: KBA(SVS). M6: KPA(SVS). M7: KPA(SVS). M10: KPA(SVS). M11: KIBA(VEJLE). M12: KIBA(KOLDING).

Tilgængelig indtil: - 04/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Tværfagligt projekt med ergoterapeut omhandlende arbejdsbelastning i plejesektoren.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Camilla Nyborg: tlf 285569172 - mail camilla_piiien@hotmail.com Christina: tlf 23748762 - mail christina.rolsted@gmail.com

Bemærkninger: Camilla Nyborg: M4: KBA SVS - M7: KMA SVS - M6: KMA SVS - M10: KMA SVS - M11: KIBA SLB KO - M12: KPA SLB Christina Rolsted: M4: KIBA SLB FC - M6: NUC SLB - M7: NUC SLB - M10: KIBA SLB VE - M11: NUC QE Birmingham - M12: KPA SVS

Tilgængelig indtil: - 16/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse:

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Ikke aktuelt

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: En afdeling hvor relationen er vedvarende, f.eks. hæmodialysen, nefrologisk sengeafsnit, osv. hvor patienterne bliver genkendt. En afdeling hvor personalet har en bred aldersgruppe.

Beskrivelse: Projektet omhandler at kortlægge om sygeplejersker i praksis stigmatisere LGBT-personer (Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transkønnede). Relevansen er om der sker stigmatisering (måske endda ubevidst) og hvad dette i såfald kan have af betydning for relationen.

Metode: Kvantitativ, tværsnitsundersøgelse i form af sppørgeskema

Tidshorisont: Start: 30.03.17 Slut: 01.05.17

Henvendelse: camilla.jeanette@hotmail.com / 28 59 43 16

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker at interviewe hjemmesygeplejersker, som er forholdsvis erfarne. Gerne ikke en som er ekspert på området, men heller ikke nybegynder.

Beskrivelse: Vi vil gerne undersøge hvordan somatiske hjemmesygeplejersker kan styrke deres kompetencer i mødet med borgere med en psykisk lidelse, således at de styrkes i at håndtere denne borgergruppe.

Metode: Vi vil gerne lave et gruppe interview bestående af 3-5 sygeplejersker.

Tidshorisont: Fra 28.03.17 til 23.05.17

Henvendelse: nikolinewiller1@hotmail.com og evt. tlf. 52401851

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker kontakt til en afdeling, hvor patienter modtager hæmmodialyse

Beskrivelse: Vi vil, i vores bachelorprojekt, undersøge hvordan patienter med kronisk nyreinsufficiens oplever det at være afhængig af dialysemaskinen og hvordan livskvaliteten påvirkes.

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont: 01.04.2017 - 15.04.2017

Henvendelse: Marlie Friis Sayoudi - 29900464 - marliefriis@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/06/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker at befinde os på en akutafdeling der har med de pårørende at gøre.

Beskrivelse: Vi er tre sygeplejerskestuderende fra UC syd der skal skrive bachelor. Vi ønsker, at skrive ud fra sygeplejerskens synspunkt, og om hvordan hun ser de pårørende, som en ressource for patienten, Herunder, hvorvidt de bliver inddraget i plejen af patienten i den akutte situation. Hvor ser sygeplejersken og de pårørende en udfordring, og føler de sig overset? Hvad hvis patienten ikke ønsker, at de pårørende inddrages, og hvem defineres som familie? Vi vil lave et kvalitativt studie, og ønsker derfor at lave et interview med en/eller flere sygeplejersker på FAM.

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont: 20.03-30.5.2017

Henvendelse: Camillasejrup92@gmail.com, Mettepedersen3@hotmail.com, ssarahfey@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Sygeplejersker på hæmodialyse amb. i sekundær sektor.

Beskrivelse: Formål med opgaven: Er at opnå en bedre forståelse af hvordan sygeplejersker inddrager patienter i hæmodialyse behandling og derved opretholder deres livskvalitet. Problemformulering: Vi ønsker at belyse hvordan patienter inddrages så de bedre kan mestre deres kroniske nyreinsufficiens og derved opretholder god livskvalitet.

Metode: kvalitativ metode

Tidshorisont: Onsdag d. 5/4-17 - Onsdag d. 12/4.

Henvendelse: Carina Jensen: carinajensen92@hotmail.com tlf.:31453165

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 20/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Mor-barn centeret. Barselsgangen.

Beskrivelse: Vi er to sygeplejestuderende der har været i klinik på Mor-barn centeret på SVS. Her oplevede vi, at fædre havde en begrænset medinddragelse under indlæggelsen. Lige ledes viser en LUP undersøgelse fra 2016, at 12% af partnerne ikke oplever medinddragelse. Formålet med opgaven er, at undersøge hvordan førstegangsfædre oplever medinddragelse og hvordan man som sygeplejerske kan medvirke til bedre inddragelse af førstegangsfædre. Foreløbig problemformulering: "Hvordan oplever førstegangsfædre medinddragelse på barselsgangen på Mor-barn centeret, og hvordan kan sygeplejersken medvirke til bedre medinddragelse"

Metode: Kvalitativ undersøgelse hvor vi gerne vil interview førstegangsfædre

Tidshorisont: Fra idag - senest den 20/5-17

Henvendelse: denise_makker93@hotmail.com telefon nr. 28435148 eller Karenlundhansen4@gmail.com telefon nr. 28767082

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 20/04/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Gastroenterologisk Afdeling 252 eller medicinsk sengeafdeling 272.

Beskrivelse: Vi er to sygeplejerskestuderende, der er i gang med vores bachelor. Gennem vores praktiker under uddannelsen, har vi oplevet, at der har været problematikker i forhold til mundpleje generelt. Desuden har vi erfaringer med, at alkoholmisbrugere ofte er en overset patientgruppe. Vi ønsker derfor, at undersøge mundplejen til patienter med et alkoholmisbrug. Formålet med dette bachelorprojekt er, at få en forståelse af sygeplejerskernes tilgang til mundplejen ved patienter med et alkoholmisbrug.

Metode: Kvalitativ undersøgelse, hvor vi ønsker at interviewe sygeplejersker, som til dagligt arbejder med udførsel af grundlæggende sygepleje til patienter med et alkoholmisbrug.

Tidshorisont: Start: 24-03-17 - slut: 20-04-17

Henvendelse: Rikke_baden@hotmail.com - 27280533 louisepedersen91@hotmail.com - 31669219

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Hospice tilbydes til mennesker, som har fået diagnosticeret en sygdom, hvor al kurativ behandling ikke længere er muligt. Fokusområdet er i stedet på smertelindring samt symptomlindring, for at opretholde livskvaliteten bedst muligt i den sidste fase af livet. Pleje, omsorg og behandling bliver tilrettelagt til den enkle patient og de pårørende i forløbet. (Hospice Forum Danmark, 2015a). I dag findes 254 sengepladser(Hospice Forum Danmark, 2015b). Nogle patienter vil opleve en så effektiv symptomlindrende behandling, at de udskrives fra hospice igen.

Beskrivelse: Igennem et praktikforløb afviklet på Hospice, opleves at flere patienter bliver meget påvirket af at skulle udskrives, når der ikke længere er belæg for symptomlindrende behandling, og døden endnu ikke er indtruffet. Der er sket en stor udvikling på Hospice, som har været vedvarende de sidste år, hvilket har betydet at flere og flere patienter udskrives enten til eget hjem eller andre alternativer. Derfor ses et problemfokus omkring udskrivelse, da patienterne ofte bliver tiltagende dårlig efter denne besked. Foreløbig Problemformulering: Hvilke essentielle aspekter forventes der af sygeplejen når en palliativ patient på Hospice står overfor en udskrivelse?

Metode: Kvalitativ empiri, semistruktureret interview samt systematisk litterautursøgning, Kari Martinsen, Merry Scheel anvendes som sygeplejefaglig referenceramme.

Tidshorisont: 20.03.17-23.05.17

Henvendelse: Mutze@hotmail.com obscaenus@hotmail.com ctausen@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 23/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Vi ønsker at befinde os på en afdeling hvor patienter med kronisk hjertesvigt på væskerestriktion er indlagt.

Beskrivelse: Vi er to sygeplejestuderende fra UCsyd Esbjerg der ønsker at skrive bachelorprojekt omkring sygeplejerskens rolle til hjertesvigtspatienter på væskerestriktion.

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont: 20/3-23/5-2017

Henvendelse: linekpedersen@live.dk - Pernillekirchhoff@gmail.com

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 21/05/2017

Præsentation af arbejdspladsen:

Beskrivelse: Vi er to sygeplejerskestuderende fra UCSyd Vi ønsker at skrive bacheloropgave om opfølgningsprogrammerne efter behandling for cancer og om den sygepleje, der er nødvendig hos patienter i et opfølgningsprogram efter, at de er erklæret sygdomsfri og skal ?stå på egne ben igen?. Vi ønsker at skrive om mammacancer og i den forbindelse ønsker, vi at lave et kvalitativt studie i form af et interview med en sygeplejerske på et onkologisk ambulatorie.

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont: 22.02.17 - 22.05.17

Henvendelse: mkp_93@hotmail.com henriettesn@hotmail.com mobilnummer: 51880732

Bemærkninger: Vi er åbne for at skrive om andre cancer former, hvis det viser sig nemmere at finde interview personer.

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Neruro- og Gerontopsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Beskrivelse:

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Bodil Dalkjær Christensen, bodil.dalkjaer.christensen@rsyd.dk . Mette Hebsgaard Nielsen, mette.hebsgaard.nielsen@rsyd.dk . Susanne Schelle Bak, susanne.schelle.bak@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Neruro- og Gerontopsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Beskrivelse: Hvordan kan telepsykiatrien anvendes som supplement til og understøtte behandlingstilbuddet i Neuro- og Gerontopsykiatrisk Klinik? - Patientens og pårørendes erfaringer med telepsykiatrien? - Hvilken betydning har telepsykiatrien for relationen mellem patienten og sygeplejersken og eller de pårørende og sygeplejersken (nu og i fremtiden)? - Sygeplejerskens erfaringer med telepsykiatrien? - Hvordan kan telepsykiatrien anvendes som supplement til og understøtte behandlingstilbuddet i Neuro- og Gerontopsykiatrisk Klinik?

Metode: Kvalitativt

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Bodil Dalkjær Christensen, bodil.dalkjaer.christensen@rsyd.dk . Mette Hebsgaard Nielsen, mette.hebsgaard.nielsen@rsyd.dk . Susanne Schelle Bak, susanne.schelle.bak@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Neruro- og Gerontopsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Beskrivelse: Hvordan kan samarbejdet omkring overgangene mellem sengeafsnit til Neuro- og Gerontopsykiatrisk klinik / fra Neuro- og Gerontopsykiatrisk til sengeafsnit styrkes? - Hvor ser patienten og/eller de pårørende udfordringen i overgangene? - Hvilken betydning har overgangen mellem sengeafsnit til Neuro- og Gerontopsykiatrisk klinik / fra Neuro- og Gerontopsykiatrisk til sengeafsnit for patienten og/eller de pårørende?

Metode: Kvalitativt

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Bodil Dalkjær Christensen, bodil.dalkjaer.christensen@rsyd.dk . Mette Hebsgaard Nielsen, mette.hebsgaard.nielsen@rsyd.dk . Susanne Schelle Bak, susanne.schelle.bak@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Neruro- og Gerontopsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Beskrivelse: Hvordan kan det tværsektorielle samarbejde styrkes til den angste og depressive patient? - Hvad i det tværsektorielle samarbejde har betydning for patienten med demenssygdom og de pårørende?


Metode: Kvalitativt

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Bodil Dalkjær Christensen, bodil.dalkjaer.christensen@rsyd.dk . Mette Hebsgaard Nielsen, mette.hebsgaard.nielsen@rsyd.dk . Susanne Schelle Bak, susanne.schelle.bak@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 31/12/2018

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Neruro- og Gerontopsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg.

Beskrivelse: Hvordan opleves det tværsektorielle samarbejde fra et patient og pårørende perspektiv? - Er der noget der kan gøres bedre? Anderledes?

Metode: Kvalitativt

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Bodil Dalkjær Christensen, bodil.dalkjaer.christensen@rsyd.dk . Mette Hebsgaard Nielsen, mette.hebsgaard.nielsen@rsyd.dk . Susanne Schelle Bak, susanne.schelle.bak@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM), Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: Den psykiatriske sygeplejerskes professionelle fagudøvelse i forhold til - Afstemning af forventninger - Den psykiatriske sygeplejerskes motivation - Patientens motivation - Projektioner i relationen - Patientens autonomi

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Gitte Vestergaard Clausen, gitte.vestergaard.clausen@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Projektet foregår i Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM), Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N.

Beskrivelse: Der ønskes fokus på: - Relationer i korttidskontakter - Funktionen som kontaktperson - De fysiske rammers betydning for korttidskontakten/kontaktpersons samtalen. - Betydningen af sygeplejens organisering - ?Akutpakker?

Metode: Kvalitativ

Tidshorisont:

Henvendelse: Helene Juel, 9944 6619, helene.juel@rsyd.dk. Gitte Vestergaard Clausen, gitte.vestergaard.clausen@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune, Hjemmesygeplejen Bramming og Midt

Beskrivelse: Hvordan kan sygeplejersken være med til at motiverer diabetesborgeren til livsændringer og samtidig styrke borgernes mestringsstrategier. Diabetes og påvirkning af hverdag og livskvalitet -hjemmesygeplejerskens rolle? Compliance

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Sygeplejerske/kliniske vejledere Dorthe Stiig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune Hjemmesygeplejen Bramming og Midt

Beskrivelse: Der ses i vort Sundhedsvæsen et paradigme skifte ift. de sundhedsprofessionelles samarbejde med borgeren. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og bidrage til, at borgeren så vidt muligt bliver motiveret til at mestrer eget liv. Fremover skal vi også have større fokus på at inddrage de ressourcer, der er omkring borgeren. Vi skal arbejde endnu tættere sammen med borgerne, borgernes netværk og lokalsamfundet for sammen og i en fælles indsats at skabe det gode og det sunde liv, og velfærdsteknologiske løsninger skal målrettet bringes i spil. Vi er gået fra ældrebyrden til ældrestyrken!

Metode: Kvalitativemetode -fokusgruppeinterview

Tidshorisont:

Henvendelse: Sygeplejerske/kliniske vejledere Dorthe Stiig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger: Der er også muligheder for at møde borger i sygeplejeklinikker.

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune. Distrikt Midt (Østerby/Hedelund)

Beskrivelse: Tage udgangspunkt i §83 A indarbejde og lave evaluering ift. at guide de positive tiltag frem og hvilken læring der kan trækkes ud af disse indsatser. Kan ses både tværfaglig eller monofaglig eller også fra borgerperspektiv eller personalets side.

Metode: borger interview, personale spørgeskema/interview, evt ud fra borgernes rehabiliteringsforløb.

Tidshorisont:

Henvendelse: bimh@esbjergkommune.dk, ep@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/01/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune. Hjemmesygen Bramming og Midt

Beskrivelse: Sårpleje/behandling er en stor del af primær sygeplejerskens funktionsområde. Samfundsmæssigt koster sårbehandlinger milliarder på årsbasis. Vi ser mange muligheder i forhold til dokumentation af sårbehandlingerne, behandlingsplaner, optimale sårhelingsfaktorer, valg af sårprodukter og borgers compliance mm. Vi anvender telemedicin hos udvalgte, samt afprøver virtuel sygepleje ift. behandling af sår.

Metode: Vi er åbene for ideér. Dataindsamling kan ske via vejleder, sårsygeplejerske eller gennem borgergruppe.

Tidshorisont:

Henvendelse: Sygeplejerske/ kliniske vejledere Dorthe Stiig dsti@esbjergkommune.dk og Heidi Gry rsg@esbjergkommune.dk

Bemærkninger: Vi har sygeplejeklinik og sårsygeplejerske ansat.

Tilgængelig indtil: - 01/12/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Nuklearmedicinsk afdeling, Vejle Sygehus. Målgruppe bioanalytikerstuderende

Beskrivelse: Der skal laves ny baseline for kim og partikelniveau i renrummet i radiofarmaci efter flytning. Dvs. hvordan er den nye normalflora, så vi kan se hvis der sker ændringer, og ligeledes tjekkes om de ligger indenfor lovens rammer(GMP). Vha. Mikrobiologisk Afd. bestemmes art og slægtsniveau på mikroorganismerne. Partikel målingerne kan aflæses direkte.

Metode: Målinger med apparatur til partikel og kimmålinger. Mikrobiologiske prøver inkuberer og aflæses af Mik.biolo. Afd. Partikel målinger aflæses direkte på apparaturet.

Tidshorisont: Der laves praktiske prøver i starten af projektet, da det tager tid for de mikrobiologiske prøver

Henvendelse: Winnie.Heegaard@rsyd.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/08/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Børneinstitutionen Posekær er en døgninstitution for handicappede børn. hvor vi pt har børn boende i alderen 7-17 år. Børnene er fysisk og psykisk handicappede

Beskrivelse: Projektet omhandler Innowalkeren fra Made for Movement. Det er en Cross-trainer for handicappede børn hvor maskinen bevæger deres ben igennem mens de er stående. Derudover kan deres arme også blive bevæget igennem. Vi vil gerne se hvilken effekt Innowalkeren kunne have på nogle af vores børn, ift appetit, døgnrytme, søvnmønster, generelt humør og arousal. Mange af vores børn sidder i kørestol og har derfor ikke mulighed for at blive bevæget igennem, som denne maskine kan gøre. Resultaterne vil vi bruge til at søge fondsmidler så vi kan få Innowalkeren til institutionen.

Metode: Kvantitativ eller kvalitativ

Tidshorisont: Foråret 2017

Henvendelse: cvs@aabenraa.dk. Kontakt: Ergoterapeut Camilla Strauss, Børneinstitutionen Posekær Posekærvej 20 6200 Aabenraa

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune. Hedelund

Beskrivelse: Har præoperativ træning en effekt på genvindelse af funktionsevne hos den geriatriske borger, som skal have foretaget en planlagt hofte- eller knæalloplastik operation. Med den geriatriske borger menes en borger, som modtager praktiske eller personlig hjælp fra kommunen. Hvilke økonomiske effekt kan det have i forhold til behovet for hjælp til PADL + ADL, og har det en indvirkning på borgerens livskvalitet?

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: Anette Thomsen ath@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Kommunalt træningstilbud, Esbjerg Kommune.

Beskrivelse: Vi har en masse holddeltager (+65) der modtager træning. De er testet med 5 små test hvert halve år. Det kunne være interessant at se på om deres aldersrelaterede fysiske forfald følger normen eller om træning forhaler processen.

Metode: Dataanalyse

Tidshorisont:

Henvendelse: Anne-Mette Steffensen ante@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Kommunalt træningstilbud i Esbjerg Kommune.

Beskrivelse: Alkoholikere er yngre end gennemsnittets borgeren i Esbjerg Kommunes, Sundhed & Omsorg´s tilbud. De møder ikke kontinuerligt op til træningen.

Metode: Kvalitative interviews med fokusgruppe eller to træningsmetoder sammenholdt med hinanden

Tidshorisont:

Henvendelse: Sanne Andersen: sanan@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 28/02/2019

Præsentation af arbejdspladsen: Vejlefjord Rehabiliteringscenter rehabiliterer mange forskellige patienter. Dette projekt vil udspringe fra den del, der arbejder med mennesker med erhvervet hjerneskade (Neuro Voksen). Patienterne bor hos os under deres rehabiliteringsperiode, og kan være her alt fra få uger og op til halve år. Vi er et tværfagligt team der arbejder tæt sammen omkring den enkelte patient - og meningsfuldhed, livskvalitet og gode resultater er i højsædet. Der tilbydes både individuelle træninger og holdtræninger.

Beskrivelse: Èt af holdene er vores Hånd og arm klinik, som pr. 1/10-16 har et revideret set-up, som indebærer nye tiltag ift. antal patienter på holdet, antal terapeuter, testbatterier og træningsmetoder. Holdet kører 1½ time 5 gange ugentligt. Indholdet i træningen/behandlingen er alt fra alm. håndterapi, arbejde med NMES, trykbølge, aktivitetsbaserede øvelser, styrketræning m.m. Deltagere deltager på holdet i mindst 2 uger. Det er kvaliteten af træningen på disse hold, samt de evt. målbare forbedringer der kan måles hos den enkelte ? i dette set-up, som vi er interesserede i at få undersøgt. Vi ønsker et bachelorprojekt som ville kunne udvælge/udpege en god effekt-evalueringsmetode, samt udføre en effekt-evaluering.

Metode: Kvantitativ

Tidshorisont:

Henvendelse: Carsten Bugtrup Jensen, faglig leder ergo- og fysioterapien og Camilla Grauengaard, ergoterapeut Tlf: 75823333, hovednummer Vejlefjord Rehabilitering

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Områdecenter Gjesing Midtby, hjemmeservicegruppe

Beskrivelse: Vi oplever, at der kan være stor forskel på beskrivelse af personforflytningerne i plejeforløbsplanerne fra sygehus og hvad vi oplever at borger kan, når han/hun kommer hjem.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: gro@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune. Distrikt Midt (Østerby/Hedelund)

Beskrivelse: Tage udgangspunkt i §83 A indarbejde og lave evaluering ift. at guide de positive tiltag frem og hvilken læring der kan trækkes ud af disse indsatser. Kan ses både tværfaglig eller monofaglig eller også fra borgerperspektiv eller personalets side.

Metode: -borger interview, personale spørgeskema/interview, evt ud fra borgernes rehabiliteringsforløb.

Tidshorisont:

Henvendelse: bimh@esbjergkommune.dk, ep@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 30/09/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Esbjerg Kommune. Distrikt Midt (Østerby/Hedelund)

Beskrivelse: Amps benyttes som undersøgelsesredskab til forskellige hverdagsopgaver. Hvordan formidler vi resultaterne og hvilke resultater skal formidles: -til kollega? -til tværfaglig kollega?

Metode: Interview af kollega, tværfaglig personale. Kvalitativt

Tidshorisont:

Henvendelse: ep@esbjergkommune.dk bimh@esbjergkommune.dk

Bemærkninger:

Tilgængelig indtil: - 01/02/2017

Præsentation af arbejdspladsen: Kommunikation & Hjælpemidler er en afdeling under Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune. Vi arbejder med sagsbehandlinger af hjælpemidler til fysisk, psykisk og socialt handicappede børn efter §112

Beskrivelse: Der er rigtig mange urolige børn i folkeskolen, som har samseintegrations vanskeligheder. Hvordan bliver disse børn integreret i skolen, således at der bliver ?set? /taget hensyn til deres sanseintegration problemer/vanskeligheder ift. indlæring-udvikling.

Metode:

Tidshorisont:

Henvendelse: lrb@esbjergkommune.dk

Bemærkninger: