Projekter med afsæt i autentiske problemstillinger.

Kan I se muligheder i at samarbejde med professionsbachelorstuderende og høste et projekt med handlingsanvisninger eller anbefalinger til en eksisterende problemstilling? Så kan I med fordel oprette projektforslag på Projektmatch, så de studerende har mulighed for at vælge netop jeres projekt.

Der kan være tale om mindre projekter eller bachelorprojektet, som er den afsluttende del af en professionsuddannelse. Bachelorprojekter med udgangspunkt i autentiske problemstillinger er en vigtig del af læreprocessen, fordi det bringer de studerende helt tæt på virkeligheden. Projekterne kan være både mono- og tværprofessionelle.

Har I et projekt, som studerende kan hjælpe med at undersøge? Så er muligheden her for, at I kan melde projekter ind, så de studerende kan se og vælge dem. På samme måde kan der være projekter foreslået af de studerende, som måske kunne være aktuelle for netop jeres organisation at være en del af.  

I modtager et produkt, der:

  • Er baseret på videnskabelig metode

  • Analyserer jeres problemstilling

  • Belyser den givne problemstilling med afsæt i den nyeste viden.

Som praksis bliver I betragtet som samarbejdspartner for de studerende. Det betyder, at:

  • I præsenterer de studerende for en del af den virkelighed, I arbejder med og hjælper dem med at etablere kontakt til kollegaer, borgere, patienter eller andre personer, der er relevante for projektet.
  • De studerende får adgang til materialer, dokumenter og situationer, som er nødvendige for at kunne lave en systematisk og struktureret undersøgelse af problemstillingen.